Svartvann - Mikkelsbonn

Rute nr: 401
Område: Vestmarka
Lengde: 0.8 km
07.08.2019 06:43: Denne ruta er lagt ned. Beskrivelsen er tilgjengelig fortsatt.

Oversiktskart

Beskrivelse

Denne ruten ble besluttet fjernet fra kartet sommeren 2018.

Grei trillesti som leder en fra skogsbilveien øst for Svartvann frem til Mikkelsbonn.

Fra denne skogsbilveien er det skiltet "Trillesti 0,3" rett sydover på østsiden av vannet. Denne strekningen, som faktisk er en del kortere enn 300 meter, kan sykles hele veien, for den er stedvis grussatt, og på andre steder er den bekledd med plankelemmer. Derfor kommer man seg raskt frem til kjerreveien. (Hvis du vil besøke Svartvannshytta, så kommer du dit ved å følge en 150 meter lang sti frem til vannet.)

Her tar ruten av mot høyre og følger skiløypetraseen frem til Mikkelsbonn. Hvis det ikke er for vått, kan man sykle nesten hele veien. Ellers blir det litt trilling. Dessverre står ikke denne kjerreveien på alle kart.

Det er sykkelmuligheter videre fra Mikkelsbonn. Enten kan man ta rute 398 til Lindeberget, eller man kan ta rute 399, som er en trillesti mot Damvann.Edit

Bilder

Tilknyttede ruter og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km