Svartvann - Lindeberget

Rute nr: 411
Område: Vestmarka
Lengde: 3.0 km
07.08.2019 06:45: Denne ruta er lagt ned. Beskrivelsen er tilgjengelig fortsatt.

Oversiktskart

Beskrivelse

Denne sykkelruten ble besluttet fjernet fra kartet sommeren 2018.

Starten på denne ruten er der trillesti og skogsbilvei møtes rett øst for Svartvann, like ved Svartvannshytta som ligger ved vannet. Du sykler først nordover i retning Skoglund, men etter 1,4 km tar du av til venstre mot Burås. Herfra er traseen felles med rute 412.

Skogsbilveien går etter hvert over til å bli en gressbevokst kjerrevei, og ved når du nærmer deg Burås noen hundre meter senere, må den karakteriseres som trillesti.

Mange vil imidlertid kunne sykle deler av stien frem til Lindeberget. Den har samme trasé som skiløypen, og er ganske bred det første stykket.

Fra Lindeberget har du flere muligheter til å fortsette med syklingen. Du kan komme vestover ned til RV285 ved Vannverksbommen ved å følge rute 396. Hvis du vil ta en runde nordover, kan du prøve rute 400 over Bråtan og tilbake til E16 og Skoglund. Et annet alternativ er å sykle sydover på rute 398 til Mikkelsbonn, eller forbi Engersetra til Store Sandungen (rute 410). Endelig kan du sykle mot Skoglund på rute rute 412.Edit

Bilder

Tilknyttede ruter og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km