Skoglund - Lindeberget

Rute nr: 412
Område: Vestmarka
Lengde: 4.1 km
07.08.2019 06:45: Denne ruta er lagt ned. Beskrivelsen er tilgjengelig fortsatt.

Oversiktskart

Beskrivelse

Denne sykkelruten ble besluttet fjernet fra kartet sommeren 2018.

Dette er en sykkelrute som tar deg raskt inn i Vestmarka fra E16. Den første delen går på skogsbilvei, og er der felles med rute 235 (som går videre til Svartvann). De siste 1,6 km går på trillesti.

Fra parkeringsplassen på Skoglund i Skoglundveien sykler du først under E16 og bort til bommen. Derfra går det jevnt oppover i nærmere 2,5 km til du kommer ved veidelet sør i Syljudalen. Skogsbilveien går etter hvert over til å bli en gressbevokst kjerrevei, og når du nærmer deg Burås noen hundre meter senere, må den karakteriseres som trillesti.

Mange vil imidlertid kunne sykle deler av stien frem til Lindeberget. Den har samme trasé som skiløypen, og er ganske bred det første stykket.

Fra Lindeberget har du flere muligheter til å fortsette med syklingen. Du kan komme vestover ned til RV285 ved Vannverksbommen ved å følge rute 396. Hvis du vil ta en runde nordover, kan du prøve rute 400 over Bråtan og tilbake til E16 og Skoglund. Et annet alternativ er å sykle sydover på rute 398 til Mikkelsbonn, eller forbi Engersetra til Store Sandungen (rute 410). Endelig kan du sykle mot Svartvann på rute rute 411.

Når du først er på Lindeberget, kan det også anbefales en tur til fots 1,5 km på blåmerket sti nordover til Høgbrennåsen hvorfra det er nydelig utsikt mot Tyrifjorden. Det er mulig å sykle litt av første tredjedel av stien.Edit

Bilder

Tilknyttede ruter og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km

Adkomstinformasjon

Slik reiser du til og fra Skoglund