Kjelsås - Sander

Rute nr: 417
Lengde: 3.5 km

Oversiktskart

Beskrivelse

Dette er en sykkelrute som gjerne kan være starten på en tur både i Maridalen og videre innover i Marka. Den starter i Midtoddveien på Kjelsås og går nordover på fin grusvei - med Maridalsvannet nede til venstre. Det er noen bakker underveis, men stort sett går veien i lett terreng.

Etter 1,2 kilometer går det en vei til høyre. Den fører til Langsetløkka (rute 418). Fra den ruta går det også en vei opp til Solemskogen, der det er fint å fortsette videre i Lillomarka.

Vår rute dreier mot venstre, og fortsetter videre innover. To kilometer fra start er du kommet til nok et veidele. Rute 421 går til høyre her, inn til Monsetangen. Igjen skal du holde til venstre - du krysser jernbanelinja på en bro, sykler ned noen bakker, og kommer fram til Sander gård.

Her har du to valg videre - begge på Greveveien. Rute 419 går til venstre mot Hammeren, mens rute 420 går til høyre - videre nordover til Sandermosen stasjon.Edit

Bilder

Tilknyttede ruter og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km
167 Fra byen til Hadeland Kjelsås Bleiken 104.5
348 Langs Gjøvikbanen til Hadeland Kjelsås Roa 55.8
219 Langs jernbanespor i Maridalen Kjelsås Kjelsås 11.0
71 Langtur fra Kjelsås Kjelsås Sollihøgda 85.3
217 Maridalsvannet rundt Brekke Brekke 13.1

Adkomstinformasjon

Slik reiser du til og fra Kjelsås