Ås - Glenne - Kråkstad

Rute nr: 476
Område: Follomarka
Lengde: 8.2 km
Rutetype: Offentlig vei

Oversiktskart

Beskrivelse

Denne sykkelruta går østover fra Ås. Jernbanestasjonen er utgangspunktet, og du starter med å sykle et lite stykke langs jernbanelinja i retning Oslo. Gjennom en undergang kommer du til den andre siden av sporet, og fortsetter langs Sentralveien, med Ås videregående skole på høyre side. Herfra går det skiløype om vinteren.

Etter en liten oppoverbakke kommer du til en rundkjøring der du holder til høyre (Kroerveien). Snart er tettbebyggelsen tilbakelagt, og kulturlandskapet åpner seg. Ca. 800 meter etter rundkjøringen er det et veidele der Kroerveien fortsetter mot Kroer (rute 634). Du tar til venstre her - mot Myrvoll (Stenerudveien/Audenbølveien). Nok en oppoverbakke venter, men ellers går denne sykkelruta gjennom svært lett terreng.

3,3 kilometer fra start forlater du den asfalterte veien, og sykler inn på en grusvei som tar av på venstre side (Glenneveien). Her er det stengt for gjennomkjøring, så nå har du veien stort sett for deg selv. Veien videre går gjennom partier med skog – men først og fremst over store gårder. Noen hundre meter senere, ved den første gården (Vål), tar du 90 grader til venstre, og fortsetter over Glenne gård.

Etter at du har fulgt veien videre mot høyre, kommer du fram til et spennende kulturminne. Her ligger det en gravhaug fra jernalderen (ca. 100 f.Kr.-ca. 600 e.Kr.). På høyre side kan du se grunnmuren etter smia på gården. I dette området skal det ha bodd mennesker i svært lang tid. Området er en del av Ås-Kråkstad-morenen, og trolig var strandkanten her for rundt 9.200 år siden. Universitetets oldsakssamling har satt opp et informasjonsskilt her.

I neste kryss, etter ca 2,5 kilometer på grus, tar du til venstre (Bjastadveien), og krysser så E18. Du sykler opp i Prestegårdsalleen, forbi Kråkstad kirke og kommer ned til Kråkstadveien, der du tar til venstre. Kråkstad skole, Kråkstad idrettshall og Kråkstad samfunnshus passeres på løpende bånd, og så gjenstår bare siste etappe – til høyre, ned Stasjonsveien. Dermed er du framme ved Kråkstad stasjon, og kan evt.fortsette ferden mot Granerud i rute 477. Rute 475 går til Ski (ta til venstre i krysset der Stasjonsveien begynner).Edit

Bilder

Tilknyttede ruter og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km
265 Historietime mot Bjerkebekk Ås Ås 30.9
264 Mellom tre stasjoner Ski Ski 22.1

Adkomstinformasjon

Slik reiser du til og fra Ås