Sandvika - Vøyenenga

Rute nr: 479
Område: Bærumsmarka
Lengde: 4.9 km
Rutetype: Offentlig vei

Oversiktskart

Beskrivelse

Rute som i sin helhet går på asfalt, men mesteparten av veien går den på gang- og sykkelvei. Traseen er flat, og flere steder går den inntil Sandvikselva.

Fra togstasjonen i Sandvika krysser du Rønne elv og tar til venstre. Rett etter at du har passert over Sandvikselva (legg for øvrig merke til Løkke bro på høyre hånd), tar du inn til høyre på gang- og sykkelvei ved Pinsekirken. Noen få meter senere svinger du til venstre og sykler over en annen del av Sandvikselva. Nå holder du deg på høyre side av – men helt inntil – elven og sykler under E16 frem til neste veidele. Der tar du til venstre og når deretter en ny bro over Sandvikselva.

Etter at du har passert elven svinger du til høyre og inn på Bjørnegårdsvingen. Denne muligheten har ikke bilene, for veien er sperret med bom. Ved Hamang Terrasse skifter veien navn til Franzefossveien og etter hvert til Skuiveien, og du holder deg på gang- og sykkelveien på venstre side av denne frem til du kommer til Vøyenenga ved foten av Kirkerudbakken.

Fra Vøyenenga kan du sykle til Tanum kirke (rute 485) og videre inn i Vestmarka eller krysse Skuiveien og ta deg opp til Bærums Verkrute 481. Du kan også sykle mot Valler ved å velge rute 826. Et siste alternativ er å sykle rute 827 mot Skui.Edit

Bilder

Tilknyttede ruter og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km
397 En liten tur fra Sandvika Sandvika Sandvika 13.3
273 Gjennom Krokskogen til Sundvollen Sandvika Sundvollen 33.5
271 Langs elver og gamle veifar Sandvika Sandvika 22.4
68 Ned i Lommedalen Ringkollen Sandvika 44.8
272 Til middelalderkirken Sandvika Sandvika 11.8

Adkomstinformasjon

Slik reiser du til og fra Sandvika