Lena - Borglund

Rute nr: 492
Område: Totenåsen
Lengde: 6.4 km

Oversiktskart

Beskrivelse

Denne sykkelruta går på historisk grunn. Den følger nemlig traseen der Skreiabanen gikk. Denne sidebanen til Gjøvikbanen ble åpnet i 1902. 61 år senere ble passasjertrafikken avviklet, og godstrafikken var slutt i 1987. Året etter var banen offisielt nedlagt. Den 22 kilometer lange banen gikk mellom Skreia og Reinsvoll. Mesteparten av denne strekningen, dvs. fra Skreia til Bøverbru, er i dag en fin, gruslagt turvei.

Her i Markadadabasen finner du sykkelruter som dekker hele denne strekningen. Fra Skreia til Lena kan du sykle i rute 683. Den ender i krysset mellom Jernbanevegen og Lenagata i Lena sentrum. Og det er her vår rute starter.

Du sykler rett vestover mellom noen hus, og ut av tettbebyggelsen i svak stigning. Ruta går gjennom et typisk jordbrukslandskap med innslag av små tettsteder og skog. Etter ca. 1,8 kilometer krysser du fylkesvei 246.

Litt før Kolbu er veien noe gjengrodd, men det er fint å sykle for det. Du krysser en bilvei, og nå er jernbanetraseen asfaltert et stykke framover, som en vanlig gang- og sykkelvei.

Ved Borglund kommer du fram til fylkesveien igjen. Vil du fortsette på historisk grunn, krysser du veien og sykler rett fram, forbi en bom og inn i skogen. Da er du på vei til Bøverbru og Reinsvoll (rute 710). Skreiabanens gamle trasé kan du da følge i ca. 3,2 kilometer til - og når du sykler ut av den ved Bøverbru, har du til sammen lagt bak deg rundt 9,6 kilometer fra Lena.

Tar du til venstre og så til høyre igjen her ved Borglund, er du på vei til Lund i rute 711.Edit

Bilder

Tilknyttede ruter og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km
483 I Skreiabanens spor Skreia Skreia 66.3
377 I vakkert Toten-landskap Raufoss Raufoss 36.8
279 Over Totenåsen fra Reinsvoll Reinsvoll Eidsvoll 81.4
268 Toten rundt Gjøvik Gjøvik 49.2

Adkomstinformasjon

Slik reiser du til og fra Lena