Raufoss - Gjøvik

Rute nr: 494
Lengde: 11.6 km
Rutetype: Offentlig vei

Oversiktskart

Beskrivelse

Enkel rute hvor det for det meste går utfor. Syklingen foregår stort sett på gang- og sykkelvei.

Fra Raufoss togstasjon i Vestre Toten kommune sykler du først nordover på gang- og sykkelveien langs den gamle riksvei 4, som nå er blitt til fylkesvei 110. I Raufoss heter den Storgata, men vel ute av sentrum går den under navnet Gjøvikvegen.

Etter noen kilometer sykler du over broen over Hunnselva og er nå inne i Gjøvik kommune. Ved kommunegrensen er det bomstasjon, men den har kun interesse for bilene. Veien skifter navn her. Nå heter den Raufossvegen.

Når du kommer til rundkjøringen der blant annet fylkesvei 33 går, fortsetter du over på den andre siden. Fortsatt er du langs Raufossvegen, men fylkesveinummeret er nå 172. Du befinner deg nå i Hunndalen. Du får Mustad fabrikker på høyre side, følger Storgata frem til togstasjonen.

Fra Gjøvik kan du bl.a. fortsette sydover mot Lena ved å ta rute 491 via Kapp.Edit

Bilder

Tilknyttede ruter og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km
378 By og land Gjøvik Gjøvik 66.0
447 Langtur til Lygna Gjøvik Lygna 49.8
268 Toten rundt Gjøvik Gjøvik 49.2

Adkomstinformasjon

Slik reiser du til og fra Raufoss