Eidstugua - Trevatn stasjon

Rute nr: 511
Lengde: 1.5 km
Rutetype: Offentlig vei

Oversiktskart

Beskrivelse

Ruta starter ved Eidstugua på vegen Trevatn - Fall og følger denne vestover til første vegkryss. Her går rute 509 videre rett fram langs østsida av Trevatna, til Vassenden.

Vi tar ned til venstre på Sandbekkvegen, og kommer straks fram til en parkeringsplass like ved Trevatn stasjon. Ved stasjonen er det en trivelig raste- og badeplass.

Her fortsetter rute 290 gjennom Sandbekkdalen og Sytjernsdalen til Hennung og Åstjern. Rute 510 går forbi Skrukli stasjon til Vassenden, altså på vestsida av vatnet.Edit

Bilder

Tilknyttede ruter og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km
146 Rundt Kvitingen fra Åstjern Åstjern Åstjern 49.0
400 Til Skumsjøen og Trevatna Raufoss Raufoss 56.5

Adkomstinformasjon

Slik reiser du til og fra Eidstugua