Enger - Vannverksbommen

Rute nr: 545
Område: Vestmarka
Lengde: 5.5 km
Rutetype: Offentlig vei

Oversiktskart

Beskrivelse

Rute som i sin helhet går på Fv285 (Ringeriksveien) på østsiden av Holsfjorden. Det er ikke gang-/sykkelvei langs ruten, så vær oppmerksom på trafikken.

Det er ganske flatt de første 4 km fra Enger, men den siste delen er det en del stigning opp til Vannverksbommen.

Fra Vannverksbommen kan du fortsette på hovedveien frem til Homledal (rute 546).Edit

Bilder

Tilknyttede ruter og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km
488 LangsTyrifjorden og gjennom skogen Ringkollen Sandvika 82.2
358 Langtur rundt Oslomarka Grorud Sandvika 146.3

Adkomstinformasjon

Slik reiser du til og fra Enger