Sollihøgda - Homledal

Rute nr: 547
Lengde: 4.1 km
Rutetype: Offentlig vei

Oversiktskart

Beskrivelse

Fra parkeringsplassen på Sollihøgda sykler du først nordover (retning Sundvollen) langs E16. Det går nedover hele veien, og de første 1,5 km går på gang-/sykkelvei på vestsiden av hovedveien. Deretter må du sykle på selve E16 et lite stykke før du tar av på fylkesvei 285 rett før Skaret-tunnelen. Langs denne veien får du flott utsikt mot Tyrifjorden.

Det siste stykket frem til Homledal er felles med rute 546 sydfra (fra Vannverksbommen). Du kommer deg over E16 ved å sykle undergangen frem til bommen der skogsbilveien starter.

Hvis du fortsetter opp skogsbilveien på rute 394 har du et fint alternativ til rute 199 og rute 148 for å komme fra Sollihøgda til Sørsetra. Men du kan selvsagt velge å fortsette nordover på veien mot Sundvollen (rute 543).Edit

Bilder

Tilknyttede ruter og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km

Adkomstinformasjon

Slik reiser du til og fra Sollihøgda