Vassum - Ottarsrud

Rute nr: 548
Område: Follomarka
Lengde: 5.2 km
Rutetype: Offentlig vei

Oversiktskart

Beskrivelse

Sykkelruta starter ved Vassum, i nordenden av Årungen. Du sykler først under motorveibrua, og tråkker så opp opp en ganske bratt bakke. Det er en knapp kilometer med stigning.

Froen gård og Frogn kirke passeres, og i krysset ved Økern går det vei til høyre mot Stubberudtjern og Tussekrysset (rute 637). Men du sykler videre gjennom et bølgende, frodig kulturlandskap. Nå er du oppe på en morenerygg fra siste istid. En rekke funn, bl.a. av steinøkser, gravhauger og offersteder, viser at det har vært bosetning her i svært lang tid. Det er liten trafikk på denne veien.

Men rundt 3 kilometer fra start, ved Huseby, kommer du inn på riksveien. Her går rute 549 til venstre mot Korsegården. Du tar derimot til høyre her. Med store gårder på begge sider av veien, kommer du fram til Ottarsrud. Her fortsetter rute 357 langs hovedveien til Drøbak. Tar du til høyre, kan du komme til Havsjødalen i rute 638. Derfra kan du bl.a. fortsette nordover på Nesodden.Edit

Bilder

Tilknyttede ruter og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km
457 Fra flisby til badeby Lillestrøm Drøbak 59.8
188 I steinalderspor Drøbak Drøbak 23.4