Slattum - Kjul

Rute nr: 595
Lengde: 3.1 km
Rutetype: Offentlig vei

Oversiktskart

Beskrivelse

Ved Slattum munner Kirkeveien ut i den gamle riksvei 4, som nå heter Nittedalsveien etter at den nye riksveien ble lagt i tunnel forbi Hagan. Det er på gang- og sykkelveien ved dette krysset at denne ruta starter.

Ferden går nordover langs Nittedalsveien frem til Kjul, og det er utfor mesteparten av veien. Ved rutas endepunkt kan du velge å fortsette på gang- og sykkelvei langs Rv 4 mot Rotnes (rute 596) eller å ta deg inn til Sagtomta og Lillomarkarute 178. Begge disse rutene starter nordover, men sistnevnte tar av til venstre etter noen få hundre meter.Edit

Bilder

Tilknyttede ruter og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km
358 Langtur rundt Oslomarka Grorud Sandvika 146.3
331 Nordover Nittedalen Lillestrøm Harestua 49.7
299 Opp og ned Nittedalen Lillestrøm Lillestrøm 63.2

Adkomstinformasjon

Slik reiser du til og fra Slattum