Nesbru - Holmen

Rute nr: 612
Område: Vestmarka
Lengde: 1.5 km
Rutetype: Offentlig vei

Oversiktskart

Beskrivelse

Kort rute uten bakker. Den går på gang- og sykkelvei på vestsiden av veien Fekjan, parallelt med E18.

Ruta starter ved Nesveien på Nesbru, og går deretter under E18. Du har fin utsikt over fjorden når du nærmer deg Holmen. Ruta slutter ved sykkelundergangen ved kjøpesenteret. Der er det veidele hvor du kan velge mellom å sykle videre sørover mot Vettre (rute 618) eller vestover til Hvalstad (rute 614).



Edit

Bilder

Tilknyttede ruter og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km
371 Langs Askers grenser Sandvika Sandvika 59.2
394 Langs åker og fjord til byen Spikkestad Huseby 56.2