Hurdal torg - Langton

Rute nr: 695
Lengde: 12.4 km
Rutetype: Offentlig vei

Oversiktskart

Beskrivelse

Ruta starter i rundkjøringen ved Hurdal torg og følger hovedvegen mellom Hurdal og Eidsvoll verk. En må til tider regne med mye biltrafikk. Både i starten og mot slutten går vegen ganske nær Hurdalssjøen. Så finner en da også en offentlig badeplass, Åsanden, et par kilometer etter starten og en offentlig plass, Langtonsand, helt i slutten av ruta. Det er skiltet til begge disse plassene.

Etter 4-5 kilometer passerer vi tre institusjoner: Gå Ut Senteret (Normisjonens internasjonale bibel- og misjonsskole), Haraldvangen (kurs- og konferansesenter, samt leirskole) og Hurdal Syn og Mestringssenter (Norges Blindeforbund). Litt videre mot sør holder en fjerde institusjon til, Østsiden bo- og behandlingsenter (eid av Incita AS, gir behandling til rusmisbrukere).

Ei snau mil fra Hurdal torg når en vegens høyeste punkt, Østerudhøgda, nærmere 300 meter over havet (Hurdalssjøen ligger i 176 meters høyde). Like etter toppen ligger en rasteplass med fin utsikt ned til Hurdalssjøen.

Etter å ha kjørt ned fra Østerudhøgda, kommer en til Langton, siste bebyggelse før grensa til Eidsvoll kommune. Like etter at en har passert skilt til badeplassen Langtonsand, går en skogsbilveg inn til venstre (Byfellavegen). Dette vegkrysset er endepunktet for denne sykkelruta.

Rute 568 går inn Byfellavegen mot Lomtjennet (Flystripa) og Kinna. Den ruta kan være starten på en fin tur på Minneåsen, og evt. retur tilbake til start. Rute 692 går videre på hovedvegen til Eidsvoll verk.Edit

Bilder

Tilknyttede ruter og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km
381 I skogene øst for Hurdalssjøen Hurdal Hurdal 25.3

Adkomstinformasjon

Slik reiser du til og fra Hurdal