Skrukkelisjøen (Svartungsvegskillet) - Bjørtjenn (Vesle Svartungen)

Lengde: 4.8 km

Oversiktskart

Beskrivelse

Denne sykkelruta starter ved Skrukkelisjøen der Svartungsvegen tar av fra fylkesveg 180 (Skrukkelivegen). Vegen stiger bratt oppover gjennom en del av bebyggelsen i Skrukkelia. På 1600-tallet var det en betydelig bosetting av finner i dette området. Beliggenheten til gardene vi ser er typisk for slik finnebosetting: Avsidesliggende skog, slik at de kunne drive sitt svedjebruk i fred, høytliggende - slik at kornet ikke skulle fryse så lett, og nær vann med fiskemuligheter.

Etter ca 2,5 kilometer kommer vi til en parkeringsplass og en bom. Stedet kalles Nordenga. Dette er en viktig innfallsport til skiløypene i Skrukkelia. Fortsatt stiger vegen, om ikke så mye som lenger ned. 500-600 meter fra bommen har vegen vært en del av ei flystripe. Skogeieren Mathiesen Eidsvold Værk gjorde på 1960-tallet forsøk med gjødsling av skog fra småfly, derfor ble det her anlagt ei flystripe. Den delen av stripa som lå utenfor vegen er i ferd med å vokse igjen.

Kommet litt videre nordover, får vi først Damtjennet på venstre hånd, deretter Vesle Damtjennet på høyre. Ved Vesle Damtjennet er det et vegkryss der vegen vår går rett fram, mens Lusmyrvegen tar av til høyre. På Lusmyrvegen går ei av skiløypene til Fjellsjøkampen, Akershus fylkes høyeste punkt (812 moh.). Vegen er en blindveg, men sykler en den til endes, kan en fortsett videre til fots på merkede stier både til Fjellsjøkampen og Bjønnåsen.

Så er det opp en liten bakke før det flater ut og en kommer til Bjørtjenn. Herfra kan en følge rute 679 til Lønsjøen på Totenåsen eller rute 729 til Sauengmyrene, som ligger i grenseområdet mellom Hurdal, Toten og Hadeland. Rute 913 går til Lund via Vindflosætra og Vindflomyrene.Edit

Bilder

Tilknyttede ruter og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km
372 I grenseland mellom Hurdal og Totenåsen Hurdal kirke Hurdal kirke 55.5
376 Rundtur på Totenåsen fra Skrukkelisjøen Skrukkelisjøen Skrukkelisjøen 33.4

Adkomstinformasjon

Slik reiser du til og fra Skrukkelisjøen