Roa - Nordre Oppdalen [Oppdalslinna]

Rute nr: 742
Område: Nordmarka nord
Lengde: 5.6 km
Rutetype: Offentlig vei

Oversiktskart

Beskrivelse

Rute som i sin helhet går på lite trafikkert bilvei med fartsgrense 60 km/t.

Utgangspunktet er Roa stasjon, og ut fra stasjonen følger du samme trasé (Roalinna) som rute 582, som går til Kalvsjø. Nede på Hadelandsvegen svinger du til venstre, men tar rett etterpå av til høyre, inn på Oppdalslinna.

Nå blir det noe stigning frem til du får Elgsjøen (341 moh.) på høyre hånd, og når du forlater den, kommer rute 330 fra Roa og Søndre Oppdalen inn fra høyre. I dette krysset tar du opp til venstre. Du er nå i Nordre Oppdalen, og ruta ender i veikrysset ved Svingen. Herfra går rute 3144 rett frem og nordover til Gran, mens rute 743 går inn til høyre til Koperud og Skjerva.Edit

Bilder

Tilknyttede ruter og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km

Adkomstinformasjon

Slik reiser du til og fra Roa