Grua - Kalven

Rute nr: 749
Område: Nordmarka nord
Lengde: 3.5 km
Rutetype: Offentlig vei

Oversiktskart

Beskrivelse

Vi starter ved Grua stasjon og tar gang- og sykkelvegen sørover til jernbaneundergangen. Vi fortsetter sørover på Sagvegen, og er straks framme ved Myllavegen, der vi tar til høgre. Vi sykler vestover i boligfeltet til vegkryss - her slutter sykkelvegen. Rute 256 fortsetter oppover til Mylla, mens vi tar Sveavegen (asfalt) opp til høgre, nordover. Etter 1,5 km er vi på toppen av bakken ved ferist, og fortsetter på Sveavegen til vegkryss.

I dette vegkrysset rett sør for Kalven er du framme ved Oppenvegen, og her slutter ruta. Du kan ta Oppenvegen mot høgre og da komme til enten Roa eller Kalvsjøtjernet på henholdvis rute 745 og rute 331. Ved å sykle til venstre, kan du velge mellom Mylla (rute 746) og Trantjern (rute 744).Edit

Bilder

Tilknyttede ruter og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km
170 Langs Bergenske Hovedveg Grua Røykenvik 29.8

Adkomstinformasjon

Slik reiser du til og fra Grua