Grinitajet - Nordbysjøen

Rute nr: 751
Område: Østmarka
Lengde: 2.6 km

Oversiktskart

Beskrivelse

Ruta starter ved Grinitajet, der Grinisvingen tar av fra Nedre Rælingsveg. Du sykler sørover langs sistnevnte vei, og har mesteparten av den neste kilometeren gang- og sykkelvei til rådighet. Den går på østsiden av veien.

Idet veien gjør en venstresving, går det en grusvei opp til høyre, og den sykler du inn på. Snart er du fremme ved parkeringsplassen ved Myrdammen. Dette vannet er et av de flotteste badevannene i Østmarka, og er godt tilrettelagt med blant annet toaletter og badebrygge.

Rutas siste del går videre på skogsbilvei mot nordenden av Nordbysjøen.Edit

Bilder

Tilknyttede ruter og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km
353 Til Myrdammen og Nordbysjøen Lillestrøm Nordbysjøen 13.7