Maura - Nordmokorset

Rute nr: 757
Lengde: 3.8 km
Rutetype: Offentlig vei

Oversiktskart

Beskrivelse

Sykkelruta starter i rundkjøringen der Nannestadvegen, Gamle Hadelandsveg og Mauravegen møtes - i sentrum av Maura. Herfra skal du østover på Mauravegen. Du sykler forbi parkeringsplassen ved Maura skole, over Kopperudmoen og forbi Kopperud.

Bebyggelsen er nå tilbakelagt, og du sykler videre med store jorder på begge sider av veien. Det er et åpent og fint landskap du har rundt deg - du kan se langt fra sykkelsetet her.

I Nordmokorset ender ruta. Tar du til venstre i dette krysset, er du på vei nordover Vestre Hurdalsveg mot Sundby (rute 755). På høyre side går Gardermovegen i retning Moreppen (rute 754), mens veien rett fram er Sessvollvegen mot Dal (rute 858).Edit

Bilder

Tilknyttede ruter og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km
461 Romerikssletta rundt Nordkisa Nordkisa 57.9
391 Rundtur fra Maura Maura Maura 36.3

Adkomstinformasjon

Slik reiser du til og fra Maura