Hallenskog - Røyken

Rute nr: 774
Område: Kjekstadmarka
Lengde: 4.2 km
Rutetype: Offentlig vei

Oversiktskart

Beskrivelse

Denne ruta er felles med rute rute 436 det første stykket. Starten går fra veikrysset Plankedalsveien/Underlandsveien, like ved Hallenskog stasjon. Du sykler sørvestover på grusveien (Plankedalsveien) inntil du kommer til Oppsals vei, og der tar du av oppover. I krysset Plankedalsveien/Oppsals vei kommer for øvrig rute 775 inn fra høyre. Den går mellom Heggedal og Hallenskog.

Mellom et par bolighus, innerst i veien, tar du inn på en liten sti. Sykkelen trilles på denne noen titalls meter. Så holder du svakt til venstre, og kan tråkke oppover en gressbevokst kjerrevei frem til bebyggelsen (Kleiverfeltet).

Her skiller vi lag med rute 436, for den fortsetter til høyre - videre innover i Kjekstadmarka - og opp til Bertelsmyråsen. Men vår rute går skarpt til venstre, inn i Vesledamveien, gjennom rundkjøringen og så videre i behagelig nedoverbakke på Heggveien (gang- og sykkelvei).

På vei nedover fra Kleiverfeltet passerer du et område der det finnes tre gravhauger som trolig er bygd i jernalderen. Det er satt opp skilt som informerer om dette.

Du holder deg på Heggveien helt til Spikkestadveien. Da har du også krysset jernbanelinja. I dette krysset tar du til høyre, og da er det ikke lenge biten igjen før du er oppe ved Røyken stasjon. Elva Skithegga krysses flere ganger på siste del av ruta. Hvis du hadde tatt til vesntre i krysset før stasjonen, ville du kommet tilbake til Hallenskog (rute 776).

Herfra kan du eventuelt fortsette turen fram til siste stopp på Spikkestadbanen - Spikkestad stasjon (rute 440). Rute 657 går et lite stykke i samme retning, før den svinger av mot Hyggen og Klokkarstua i Hurum. Rute 658 går til Sundbykrysset. Et annet alternativ er å ta rute 709 til Åsgard.Edit

Bilder

Tilknyttede ruter og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km
355 Den lille stasjonsrunden Heggedal Heggedal 13.3
230 Kjekstadmarka rundt Heggedal Heggedal 33.1
356 Stasjonsturen Sandvika Spikkestad 26.3
323 Sørover fra Asker Asker Asker 41.2

Adkomstinformasjon

Slik reiser du til og fra Hallenskog