Utsjøen N - Djupdalsvangen

Rute nr: 791
Område: Eidsvoll - Nes
Lengde: 3.2 km

Oversiktskart

Beskrivelse

Denne sykkelruta starter i krysset ved nordenden av Utsjøen. Vi skal sørover langs Utsjøens østre bredd, og på første del av strekningen har vi god utsikt over det idylliske vannet. Nederst i Maurdalen er det fint å raste - her er det satt opp benker og bord helt nede ved vannet.

Etter hvert går det litt oppover, og på toppen av bakken går det vei både ned til høyre og oppover på venstre side. Ingen av disse skal vi følge, men vi holder "stø kurs" ned en bakke til Djupdalsvangen.

Fra krysset her kan vi fortsette mot venstre til Ihlangsvangen i rute 788. Fortsetter vi rett fram på skogsbilveien, kan vi komme til Vika og Kampå sag i rute 784. Sykler vi bare noen titalls meter i samme retning, og så til høyre, inn på en sti, kommer vi forbi demningen ved Utsjøens utløp, og videre i retning Jønsjøen (rute 535). Derfra er det ikke så langt til Eidsvoll.Edit

Bilder

Tilknyttede ruter og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km
277 Den store gullverksrunden Eidsvoll Eidsvoll 50.4
278 Utsjørunden Eidsvoll Eidsvoll 32.7