Tømte - Minnesund - Holt

Rute nr: 801
Område: Eidsvoll - Nes
Lengde: 7.3 km
Rutetype: Offentlig vei

Oversiktskart

Beskrivelse

Sykkelruta starter ved gården Tømte, som ligger ved foten av Mistberget. Herfra sykler vi nordover på Trondheimsvegen, og har vid utsikt over kulturlandskapet rundt oss. Fra Stensby, vel en kilometer fra start, er det gang- og sykkelvei i noen hundre meter (2014) - fram til Byrudstuvegen tar av på venstre side i retning Byrudstua (rute 506).

Med bebyggelsen på venstre side, fortsetter vi på Trondheimsvegen - og sykler rett fram i rundkjøringen. Fra Byrudstuvegen og hit han man gjerne også følge den kommunale Parallellvegen som går på nordsiden av Trondheimsvegen, og fortsette på gang- og sykkelveien som går i undergang ved rundkjøringen.

I krysset etter rundkjøringen tar vi til høyre. Her på Minnesund får vi nærkontakt med E6 - dvs. vi krysser trygt over den, og følger gamle E6, Trondheimsvegen, videre mot Langset.

Med Mjøsa på venstre side og Vorma på høyre, sykler vi over den gamle Minnesundbrua, som vi nå kun deler med lokaltrafikken. Rett etter brua tar vi til høyre, inn på Østsidavegen (Fv 177) og følger den langs Vorma.

Fra start har det vært nesten flat vei. Men en tung motbakke venter oss på den siste delen av sykkelruta - oppover forbi Røysi - før vi kommer fram til Holt. Nå kan vi fortsette rett fram på Østsidavegen - til Habberstad (rute 529) og Eidsvoll, eller ta opp til venstre i Habberstadvegen. Da kan vi komme innover til Nord-Fløyta (rute 531).Edit

Bilder

Tilknyttede ruter og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km