Ytre Enebakk - Larsbraaten

Rute nr: 847
Område: Østmarka
Lengde: 5.0 km
Rutetype: Offentlig vei

Oversiktskart

Beskrivelse

Dette er en rute som følger Lillestrømveien (Fv 120) østover. Den starter ved Tangen bru i Ytre Enebakk, i nordenden av vannet Mjær, som ligger under Mjærskaukollen, den høyeste åsen i Sørmarka. Etter 500 meter går det en vei opp til venstre. Den er starten på rute 1010 til Holmetjernet, men du fortsetter rett frem.

300 meter senere kommer du til et veidele, der rute 285 går inn til venstre i retning Roligheta og Kirkebygda. Også her skal du følge hovedveien (rett frem).

Du har til nå hatt en gang- og sykkelvei å sykle på, men etter snaut to kilometer fra start er det slutt på denne. Rundt deg har du gårder og åkre, men en kilometer senere domineres omgivelsene av skog. Det blir noe stigning, men ingen bratte bakker frem til du kommer til krysset rett sør for Larsbraaten. Her tar du til venstre og sykler de siste 200-300 meterne inn til Larsbraaten.

Vil du videre herfra i samme retning, triller du ned til Lillestrømveien igjen og sykler nordøstover til Kirkebygdarute 283.Edit

Bilder

Tilknyttede ruter og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km
152 Rundtur fra Kirkebygda Kirkebygda Kirkebygda 17.4

Adkomstinformasjon

Slik reiser du til og fra Ytre Enebakk