Ask - Holtersaga

Rute nr: 854
Lengde: 8.1 km
Rutetype: Offentlig vei

Oversiktskart

Beskrivelse

Nordgående rute som i all hovedsak går på Fv 120. Det er ingen gang- og sykkelvei her, men det er generelt lite biltrafikk på veien. Det er jorder som dominerer utsikten, men ruta går også forbi noen skogholt.

Fra Ask i Gjerdrum blir det først noe utfor de to første kilometerne, før det blir moderat stigning. Rutas høyeset punkt ligger på rett under 200 moh. Etter drøyt fire kilometers sykling krysser du kommunegrensen, og befinner deg da i Nannestad.

Når du kommer til møtet med Åsvegen (rundkjøring), sykler du inn på denne, istedenfor å fortsette rett frem i traseen til rute 855 som går til Gardermoen. Du kan benytte deg av gang- og sykkelvei langs Åsvegen, forbi Eltonåsen og frem til Holtersaga, der ruta slutter. Herfra kan du velge om du vil ta til venstre, inn på rute 258 til Gimildammen, eller om du vil nordover mot Åsgreina og Rustadmoen (rute 853).Edit

Bilder

Tilknyttede ruter og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km
375 Fra Gardermoen til byen Gardermoen Grorud 44.8

Adkomstinformasjon

Slik reiser du til og fra Ask