Store Sandungen (Vestmarka) - Bergsåsen

Område: Vestmarka
Lengde: 3.3 km

Oversiktskart

Beskrivelse

Rute som bringer deg opp til Askers høyeste ås, Bergsåsen. Du starter i veidelet nordøst for Store Sandungen, og sykler sørøstover. I veikrysset ved Rustan skal du til høyre, og etter en utforkjøring tar du fatt på stigningene opp til Bergsåsen. Det er ca. 115 meters stigning på disse to kilometerne. Før stigningene kan du velge å ta en liten tur til fots oppover skråningen (sørøstover). Da vil du få fint utsyn mot Store Sandungen, siden det er hogd en del i lia her.

Hvis du hadde fortsatt rett frem ved Rustan, ville du ha kommet ned til Semsvannet (rute 243).Edit

Bilder

Tilknyttede ruter og turer