Lunner - Nordre Oppdalen [Oppdalslinna]

Rute nr: 981
Område: Hadelandsåsene
Lengde: 7.2 km
Rutetype: Offentlig vei

Oversiktskart

Beskrivelse

Dette er en sykkelrute som går fra vestsida av Viggadalen og over til østsida. Den kan være starten på en fin sykkeltur opp på Øståsen – eller til andre steder i dette flotte turområdet.

Ruta starter i vegkrysset nord for Lunner stasjon. Vi sykler sørover gjennom sentrum, og i krysset der Lunnerlinna går oppover til høgre, holder vi til venstre – inn i Rypsekkvegen. Etter en knapp kilometer tar vi av til høgre, på bru over E16, og følger så Randsfjordlinna mot venstre.

Vi triller lett nedover mot bebyggelsen på Roa, og vel inne i Sandsvegen får vi Lunner rådhus på høgre side. I møte med Hadelandsvegen tar vi til høgre, og følger den et par hundre meter. Så tar vi til venstre, inn i Oppdalslinna.

Nå blir det noe stigning fram til vi får Elgsjøen (341 moh.) på høgre hand, og når vi forlater den, kommer rute 330 fra Roa og Søndre Oppdalen inn fra høgre. I dette krysset tar vi opp til venstre.

Vi er nå i Nordre Oppdalen, og ruta ender i vegkrysset ved Svingen. Herfra går rute 314 rett fram og nordover til Gran, mens rute 743 går mot høgre, og opp til Koperud og Skjerva. Derfra er det fine turmuligheter videre innover Øståsen.Edit

Bilder

Tilknyttede ruter og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km