Roa - Lunner

Rute nr: 982
Område: Hadelandsåsene
Lengde: 4.3 km
Rutetype: Offentlig vei

Oversiktskart

Beskrivelse

Denne sykkelruta går mellom to jernbanestasjoner langs Gjøvikbanen. Utgangspunktet er Roa. Fra stasjonen sykler du først ned Roalinna og tar til venstre, inn på Hadelandsvegen. Etter rundt en halv kilometer får du Lunner rådhus på venstre side, og tar til venstre.

Sandsvegen avløses av Randsfjordlinna, som du følger oppover i svingene ved siden av E16. Rett før vegen passerer under jernbanen (rute 582 mot Kalvsjø), er det et kryss der du skal ta av mot høgre, på bru over E16.

Turen går videre mot venstre - gjennom Rypsekkvegen. Etter en knapp kilometer kommer du inn på Lunnerlinna, og tar til høgre. Ruta ender i krysset nord for Lunner stasjon. Vil du sykle videre herfra, kan du evt. fortsette opp Korsrudlinna til Solheimstorget og videre til Granlund (rute 978). Både fra Solheimstorget og Granlund åpner det seg flere muligheter for fine turer.Edit

Bilder

Tilknyttede ruter og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km

Adkomstinformasjon

Slik reiser du til og fra Roa