Grorud st. - Alfaset

Rute nr: 989
Område: Østmarka
Lengde: 3.0 km

Oversiktskart

Beskrivelse

Denne ruta starter nedenfor Grorud togstasjon, i krysset mellom Grorudveien og Maria Dehlis vei. Her tar vi inn på turvei D10 som vi skal følge langs Alna helt fram til Alfaset og Alnabruterminalen. Turveien følger stort sett elvas løp, og terrenget er variert og spennende, med raviner, dalsøkk, åpne partier og frodig løvskog, men også med bebyggelse og industri.

Etter ca. 1 kilometer kommer vi til Alnaparken, der veien deler seg, men delene går sammen igjen litt senere. Vi tar til høyre gjennom åpen bjørkeskog og kommer etter hvert til en amfibiedam, med blant annet salamandere. Liitt senere passerer vi hesteinnhegninger tilhørende Alna Ridesenter. Nå krysser vi elven på en trebro, og terrenget skifter litt karakter. Straks er vi framme ved Nedre Kalbakkvei, der turveien og ruta vår brått stopper, sperret av Alnabruterminalen til NSB.

Det er imidlertid mulig å fortsette syklingen ved å ta til venstre på Nedre Kalbakkvei og benytte rute 992 til Haugerud.Edit

Bilder

Tilknyttede ruter og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km
475 Til Lutvann fra Grorud Grorud Grorud 21.9
58 Til Mariholtet - og hjem via Groruddalen Rustadsaga Rustadsaga 27.7
474 Vestover fra Lillestrøm Lillestrøm Lillestrøm 39.7

Adkomstinformasjon

Slik reiser du til og fra Grorud