I Markadatabasen finner du nyttig informasjon om en rekke sykkelruter innenfor områdene som dekkes av Markadatabasen. De fleste rutene har bilder og værmelding (fra yr.no) tilknyttet.

Søk etter ruter
Vis rute nummer

Les mer om Markadatabasen.

Sykkelruter: Blandet underlag
Nr Navn Type Bilder Distanse
Bærumsmarka
608 Burud - Vensåsseter Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 5.7 km
484 Bærums Verk - Guriby Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 4.9 km
457 Haga - Madserud - Nygård Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 3.6 km
63 Sagstua - Fossum Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 3.9 km
514 Sandvika - Øverland Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 6.8 km
456 Skytterkollen - Lund Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 1.7 km
826 Valler - Vøyenenga Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 4.3 km
329 Valler - Øverland Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 3.3 km
481 Vøyenenga - Bærums Verk Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 4.9 km
210 Årnes - Stormyra - Sørkedalen skole Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 7.0 km
460 Østernvannsvingen - Lund Offentlig vei, skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 2.3 km
455 Østernvannsvingen - Skytterkollen Offentlig vei og trillesti/løypetrasé 1.0 km
268 Østernvannsvingen - Østernvann Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 2.2 km
483 Øverland - Bærums Verk Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 4.1 km
Vestmarka
240 Furuholmen - Damvann Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 4.6 km
388 Heia - Semsvannet Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 8.2 km
257 Heia - Solli gård Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 4.0 km
383 Horni - Jordbru Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 1.5 km
384 Horni - Kattås Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 4.1 km
1014 Kattås - Ringikastet - Vestmarksetra Offentlig vei og trillesti/løypetrasé 1.8 km
248 Kraft - Solli gård Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 5.0 km
446 Lierbyen - Reistad Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 3.0 km
613 Nesbru - Hvalstad Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 1.7 km
242 Semsvannet - Furuholmen Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 4.9 km
386 Skui - Bjørum sag Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 2.0 km
380 Skui - Horni Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 2.0 km
387 Skui - Jordbru Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 3.9 km
828 Skui - Rykkinn - Bærums Verk Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 5.9 km
404 Skui - Svartvann Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 5.1 km
381 Skui - Tanumplatået - Jordbru Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 2.2 km
403 Svartvann - Grønland Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 2.3 km
378 Tanum kirke - Horni Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 3.0 km
377 Tanum kirke - Kattås Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 2.5 km
485 Tanum kirke - Vøyenenga Offentlig vei og trillesti/løypetrasé 2.0 km
1013 Vestmarksetra - Ringikastet - Jordbru Offentlig vei og trillesti/løypetrasé 3.3 km
Krokskogen - Hole
1027 Botilrud - Bergerhaugen - Mo gård Offentlig vei, skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 2.6 km
1008 Byvann - Myrseter Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 2.5 km
487 Elvikbråtan - Skardtjern Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 3.1 km
270 Fjellseterbommen - Løvlia Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 1.5 km
394 Homledal - Sørsetra Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 8.3 km
163 Jaklefoss - Purvollen - Damtjern Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 5.1 km
186 Jevnaker - Mosjøen Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 7.4 km
152 Kringla - Kikutstua Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 8.0 km
1030 Mo gård - Kjellerberget - Svensrud Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 4.1 km
1028 Mo gård - Mosmoen - Helgelandsmoen Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 3.3 km
1009 Myrseter - Monsebråtan - Fjellseterbommen Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 6.6 km
162 Ringkollen - Bjønnputtdalen - Tverrsjøstallen Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 13.5 km
130 Ringkollen - Storflåtan gård Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 10.9 km
143 Skansebakken - Søndre Heggelivann Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 9.2 km
199 Sollihøgda - Djupdalen - Sørsetra Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 9.1 km
148 Sollihøgda - Sørsetra Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 6.8 km
1034 Sundvollen - Gjesvalåsen - Vik Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 3.8 km
181 Tobonn - Storebekkhytta Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 5.7 km
515 Tobonn - Vensåsseter Offentlig vei, skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 3.1 km
200 Tverrelva - Frøshaug Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 3.2 km
542 Åsa - Fjellseterbommen Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 8.0 km
195 Åsbygda skole - Mosjøen Offentlig vei, skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 9.3 km
Kjekstadmarka
340 Dikemark - Bertelsmyråsen Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 2.7 km
436 Hallenskog - Bertelsmyråsen Offentlig vei, skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 6.6 km
434 Heggedal - Dikemark Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 5.5 km
660 Nærsnes - Båtstø - Sætre [Kyststien] Offentlig vei og trillesti/løypetrasé 11.0 km
442 Reistad - Heggsjø Offentlig vei, skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 4.6 km
252 Røyken - Bertelsmyråsen Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 8.2 km
709 Røyken - Åsgard Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 4.8 km
445 Skapertjern - Heggsjø Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 5.4 km
251 Spikkestad - Heggsjø Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 6.3 km
443 Spikkestad - Reistad Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 6.8 km
630 Sundbykrysset - Åsgard Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 5.7 km
Lillomarka og Gjelleråsen
426 Langsetløkka - Solemskogen Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 2.5 km
341 Lilloseter - Sørskogen Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 2.1 km
198 Movatn - Sørlitangen Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 3.8 km
820 Romsås - Røverkollen Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 1.4 km
924 Sandermosen - Snippen Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 2.3 km
448 Skillebekk - Lahaugmoen Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 2.2 km
431 Skillebekk - Liastua Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 1.8 km
178 Skytta - Skredderudtjern Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 3.0 km
1041 Slattum - Skredderudtjern Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 3.7 km
430 Stovner - Liastua Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 1.5 km
523 Sørskogen - Sinober Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 2.1 km
Nordmarka syd
467 Bogstad badeplass - Fossum Offentlig vei, skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 3.0 km
461 Bogstad badeplass - Østernvann Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 5.2 km
490 Gaustad - Sognsvann Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 2.2 km
516 Huseby - Bogstad badeplass Offentlig vei, skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 3.1 km
603 Nittedal - Høldippeldammen Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 2.0 km
602 Nittedal - Sørlitangen Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 1.0 km
118 Skådalen - Tryvannstua Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 5.1 km
196 Sørlitangen - Ørfiske Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 2.4 km
122 Vestre Aurtjern - Blankvannsbråtan - Kobberhaughytta Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 3.0 km
Nordmarka nord
720 Elnes - Varpet Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 4.0 km
395 Hakadal - Elnes Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 2.5 km
718 Harestua - Monsrudvika Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 3.3 km
188 Harestua - Skillingen - Stryken Offentlig vei, skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 9.9 km
136 Kalvedalen - Gjerdingdammen Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 6.7 km
187 Mylla - Brattholt - Trantjern Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 7.1 km
741 Roa - Brovoll Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 9.2 km
153 Svartbekken - Gjerdingdammen Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 5.8 km
744 Trantjern - Kalven Offentlig vei, skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 8.0 km
Romeriksåsene - Nannestad
867 Algarheim - Jessheim Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 5.0 km
848 Ask - Harasletta Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 3.8 km
832 Fetsund - Sørumsand Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 9.9 km
631 Glitre - Gjermåa Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 6.0 km
586 Hvam - Lahaugmoen Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 3.6 km
873 Jessheim - Kløfta Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 11.9 km
866 Jessheim - Nordbymoen - Nordkisa Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 9.0 km
843 Leirsund - Skedsmokorset Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 3.7 km
988 Lillestrøm - Sagdalen Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 2.0 km
517 Lillestrøm - Sandbekkstua Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 3.7 km
501 Lillestrøm - Skjetten Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 4.2 km
763 Maura - Grustaket Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 7.0 km
840 Nannestad - Kvernsjøen - Øyangen Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 31.1 km
261 Ringdalsveien P - Gimildammen Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 5.7 km
262 Ringdalsveien P - Østbydalen Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 9.0 km
259 Ringnes - Ringdalshytta Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 4.3 km
715 Råsjøkrysset - Bjørgeseter Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 2.6 km
231 Sjonken - Hakkim Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 6.7 km
852 Skedsmokorset - Ask Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 8.2 km
850 Sørumsand - Blaker - Årnes Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 27.0 km
361 Varpet - Hakkim Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 11.3 km
606 Østbydalen - Gjermåa Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 1.3 km
Østmarka
885 Dal/Brenna - Klemetsrud Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 2.5 km
287 Durud - Fjell Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 5.2 km
391 Ekerud - Lindeberg Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 6.6 km
818 Festningsdalen - Kirkebygda Offentlig vei, skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 4.3 km
816 Flateby - Festningsdalen Offentlig vei, skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 5.8 km
821 Flateby - Finland Offentlig vei, skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 5.5 km
751 Grinitajet - Nordbysjøen Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 2.6 km
882 Grinitajet - Setertjernstua Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 3.6 km
994 Haugenstua - Ellingsrud Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 3.6 km
909 Krokhol - Sandbakken Offentlig vei og trillesti/løypetrasé 4.2 km
348 Krokhol - Siggerud Offentlig vei og trillesti/løypetrasé 3.6 km
218 Krokhol - Vangen Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 8.0 km
993 Lindeberg - Furuset Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 2.7 km
392 Lindeberg - Haugerud Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 1.9 km
991 Lindeberg - Lutvann Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 2.1 km
327 Losby - Vangen Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 9.3 km
971 Lørenskog - Fjellhamar - Strømmen - Sagdalen Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 5.9 km
973 Lørenskog - Haugenstua Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 2.3 km
172 Sandbakken - Vangen Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 8.9 km
987 Skjetten - Nitelva - Sagdalen Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 2.6 km
282 Streifinn - Finland Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 3.7 km
390 Sørlihavna - Ekerud Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 4.8 km
278 Sørlihavna - Losby Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 4.4 km
389 Sørlihavna - Losby [Losbylinja] Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 3.5 km
521 Sørlihavna - Sandbekkstua Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 3.8 km
1010 Ytre Enebakk - Holmetjernet Offentlig vei, skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 6.5 km
285 Ytre Enebakk - Roligheta - Kirkebygda Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 8.4 km
Sørmarka
352 Bjørndal - Fløysbonn Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 3.7 km
351 Bjørndal - Myrer Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 1.8 km
362 Fløysbonn - Greverud Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 3.6 km
353 Fløysbonn - Kloppa Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 2.0 km
892 Fløysbonn - Øvre Prinsdal - Hauketo Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 6.4 km
478 Granerud - Bjerkebekk Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 3.2 km
363 Greverud - Langhus Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 4.7 km
364 Greverud - Stuene Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 4.7 km
886 Hauketo - Klemetsrud Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 3.5 km
887 Hauketo - Mortensrud - Dal/Brenna Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 2.8 km
888 Hauketo - Skullerudstua [Ljanselva miljøpark] Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 4.6 km
1039 Hvervenbukta - Hvitebjørn - Svartskog Offentlig vei, skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 7.4 km
360 Klemetsrud - Sandbakken Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 4.5 km
893 Kolbotn - Hvervenbukta Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 3.4 km
905 Kolbotn - Myrvoll - Langhus Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 8.9 km
906 Langhus - Ringneskrysset Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 5.9 km
914 Myrer - Ødegården - Kolbotn Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 4.3 km
910 Ringneskrysset - Stuene Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 3.5 km
346 Rud - Siggerud Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 7.3 km
525 Siggerud - Durud Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 9.6 km
347 Siggerud - Langhus Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 6.5 km
473 Siggerud - Skeidarkollen - Ski Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 13.3 km
354 Siggerud-Kloppa Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 3.2 km
474 Ski - Bjerkebekk Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 7.5 km
365 Ski - Stuene Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 4.5 km
632 Skotbu - Granerud Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 5.3 km
901 Svartskog - Sjødal - Kjærnes - Breivoll - Nesset Offentlig vei, skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 8.3 km
566 Tomter - Breimosan - Vientjern Offentlig vei, skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 6.5 km
907 Tomter - Skotbu Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 7.0 km
Follomarka
555 Hvitsten - Holvik - Son Offentlig vei, skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 11.6 km
553 Hvitsten - Solbergstrand - Drøbak Offentlig vei, skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 10.2 km
561 Hølen - Sonsveien Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 3.0 km
560 Hølen - Vestby Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 7.9 km
911 Kroer - Trampen Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 2.3 km
376 Nesset - Stuene Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 6.9 km
375 Nygårdskrysset - Stuene Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 3.5 km
562 Son - Kambo Offentlig vei, skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 5.4 km
806 Son - Smørbekk - Kongevegen - Ødemørk Offentlig vei, skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 6.3 km
558 Son - Såna - Hølen Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 4.1 km
359 Ås - Ski Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 8.0 km
912 Ås - Trampen Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 4.6 km
705 Ås - Vestby Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 9.4 km
Hurummarka
663 Filtvet - Røstad - Svartvannsbekken Offentlig vei, skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 4.8 km
836 Røskestadvannet - Nøklemyr - Svartvannsbekken Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 3.5 km
837 Svartvannsbekken - Aklangen - Hesthagadammen Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 6.7 km
661 Sætre - Stikkvannshytta Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 6.4 km
834 Tofte - Oredalen - Røskestadvannet Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 10.2 km
Mossemarka
807 Kambo - Mosseporten Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 4.3 km
564 Moss - Kambo Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 6.7 km
809 Moss st. - Nesparken - Thorbjørnsrød [Vansjøstien] Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 5.4 km
811 Mosseporten - Nesparken - Moss st. [Vansjøstien] Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 5.5 km
808 Mosseporten - Noreødegården - Skihytta Offentlig vei, skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 2.4 km
793 Mosseporten - Vanembukken Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 2.3 km
797 Sonsveien - Kongeveien - Ødemørk Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 4.2 km
Nesoddmarka
876 Berger - To gård - Alværn Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 3.7 km
654 Garder - Blylaget - Nesodden kirke [Kyststien] Offentlig vei og trillesti/løypetrasé 7.9 km
655 Nesodden kirke - Fjordvangen - Hellviktangen [Kyststien] Offentlig vei og trillesti/løypetrasé 6.4 km
656 Nesoddtangen - Hellviktangen [Kyststien] Offentlig vei og trillesti/løypetrasé 4.0 km
Hadelandsåsene
954 Amundrud - Badstuvegen Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 1.9 km
957 Amundrud - Pålsætra - Løvstua Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 3.2 km
294 Brandbu - Jølsen Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 6.1 km
293 Brandbu - Jølsen [Kjølvegen] Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 3.6 km
332 Granavollen - Røykenvik Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 9.4 km
739 Helgedalen - Brennelvhytta Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 3.7 km
747 Helgedalen - Lygna Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 5.4 km
1003 Jaren - Jølsen Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 8.1 km
305 Lygna - Bustevollen - Risbakken Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 12.0 km
898 Lygna - Lygnalia - Badstuvegen Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 3.7 km
302 Lygna - Åstjern Offentlig vei, skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 8.7 km
299 Røykenvik - Bleiken Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 7.4 km
297 Røykenvik - Jølsen Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 5.5 km
317 Øyangen - Abborputthytta - Sagvollen Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 18.9 km
318 Øyangen - Høvra Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 13.5 km
Gjøvik, Toten og Land
497 Eina - Eidstugua Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 5.9 km
292 Einavoll - Helgedalen Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 6.4 km
727 Einavoll - Sauengmyrene Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 6.5 km
920 Gjøvik - Bråstad - Skarkerud Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 8.2 km
725 Mjørlund - Sauengmyrene Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 7.0 km
777 Nyjordet - Osbakken Offentlig vei, skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 3.4 km
710 Reinsvoll - Bøverbru - Borglund Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 7.9 km
921 Skarkerud - Bergsmarka - Eiktunet Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 6.7 km
825 Vassenden - Linnerud Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 10.9 km
510 Vassenden - Skrukli stasjon - Trevatn stasjon Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 14.9 km
Hurdal - Feiring
941 Almelihaugen - Limsethaugen - Bøhnshytta Offentlig vei, skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 5.9 km
936 Almelihaugen - Melbyhøgda Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 2.4 km
933 Byfellavegen (Tisjøen) - Vesle Byua Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 7.7 km
944 Bøhnshytta - Atthaldsdammen - Holmtjennet - Skomakartjennet Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 6.9 km
943 Bøhnshytta - Atthaldsdammen - Vangen Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 4.2 km
540 Feiring - Almelihaugen Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 4.0 km
940 Feiring - Bøhnshytta Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 6.4 km
939 Feiring - Melbyhøgda [Høgdevegen] Offentlig vei og trillesti/løypetrasé 3.3 km
572 Haugbrua - Holtjennet Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 3.5 km
699 Haugbrua - Steinsjøen Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 6.7 km
738 Holtjennet - Almelihaugen Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 4.1 km
937 Melbyhøgda - Brurbakken - Holtjennet [Høgdevegen] Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 2.5 km
935 Nordre Morttjennet - Melbyhøgda Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 1.7 km
682 Rognlivegskillet - Høversjøen - Jenssætra Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 11.7 km
766 Rustad - Dalstjern Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 4.1 km
735 Rustad - Øyangen Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 5.2 km
949 Skomakartjennet - Bjønnhaugen - Fjellhaug Offentlig vei, skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 12.1 km
730 Skrukkelisjøen (Svartungsvegskillet) - Bjørtjenn (Vesle Svartungen) Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 4.8 km
731 Skrukkelisjøen (Svartungsvegskillet) - Brennelvhytta Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 12.6 km
737 Skrukkelisjøen (Svartungsvegskillet) - Helgedalen Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 14.1 km
736 Skrukkelisjøen (Svartungsvegskillet) - Øyangen Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 15.5 km
945 Vangen - Holmtjennet - Skomakartjennet Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 3.8 km
Eidsvoll - Nes
932 Byrudstua - Vesle Byua Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 6.6 km
528 Eidsvoll - Hestdalen - Habberstad Offentlig vei, skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 10.0 km
538 Gullverket - Lynesvangen Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 5.9 km
788 Ihlangsvangen - Djupdalsvangen Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 4.4 km
786 Ingeborgrud - Fallet - Ihlangsvangen Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 9.5 km
787 Ingeborgrud - Fyrivangen - Ihlangsvangen Offentlig vei, skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 13.4 km
839 Ingeborgrud - Putten - Greniskogen - Ringsby Offentlig vei, skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 11.5 km
535 Jønsjøen - Utsjøen - Djupdalsvangen Offentlig vei, skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 9.2 km
784 Kampå sag - Vika - Djupdalsvangen Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 9.4 km
931 Tømte - Vesle Byua Offentlig vei, skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 10.4 km
537 Utsjøen N - Benkemyra - Gullverket Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 7.2 km
536 Utsjøen N - Storbråtan - Gullverket Offentlig vei, skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 5.3 km
503 Ås skole - Lensmannsvangen Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 5.7 km
Totenåsen
492 Lena - Borglund Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 6.4 km
541 Lena - Vesterås Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 12.0 km
678 Lund - Lønsjøen Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 10.1 km
913 Lund - Vindflomyrene - Vindflosætra - Bjørtjenn (Vesle Svartungen) Offentlig vei, skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 20.4 km
686 Olterud - Oksbakken - Torsætra Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 16.8 km
687 Olterud - Vesterås Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 7.4 km
683 Skreia - Lena Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 9.0 km

271 ruter vist, total distanse 1592.8 km.