Ut på tur? På denne siden finner du forslag til turer med varierende lengde og vanskelighetsgrad. Turforslagene presenteres med kart, beskrivelser og bilder. Du finner også informasjon om hvordan du kommer seg til startstedet, enten med bil eller kollektivt.

Søk etter turer
Vis tur nummer

Les mer om føremeldingen og om Markadatabasen.

Turer, Krokskogen - Hole
Nr Navn Fra Til Km
Bærumsmarka
433 Opp og ned i fristil Årnes Skansebakken 9.6
110 Vestover fra Sørkedalen Årnes Skansebakken 15.2
114 Til Løvlia med utsikt Fossum Løvlia 22.9
273 Gjennom Krokskogen til Sundvollen Sandvika Sundvollen 33.5
343 Fra Sandvika til Krokskogen Sandvika Løvlia 35.3
Krokskogen - Hole
252 Solskinnstur til Mustadkroken Høymyr Høymyr 3.6
491 Ringsmyrrunden Løvlia Løvlia 4.9
311 Toresplassrunden Høymyr Høymyr 5.7
5 Barnevennlig tur til Greinehytta By i Lommedalen By i Lommedalen 9.8
413 Skolerunden Lommedalen skole Lommedalen skole 10.1
365 Heggelirunden Løvlia Løvlia 11.3
320 Treningsrunden Ringkollen Ringkollen 14.6
10 Rundtur fra Sollihøgda via Sørsetra Sollihøgda Sollihøgda 14.9
97 Rundtur innom Spålen Ringkollen Ringkollen 17.5
116 Vestmarka fra nord til sør Sollihøgda Jansløkka skole 17.7
409 Gopletjernsrunden Skansebakken Skansebakken 18.9
293 Fra dal til fjell Skansebakken Skansebakken 20.8
362 Ringkolløptraseen Ringkollen Ringkollen 21.5
8 Med snøgaranti fra Skansebakken Skansebakken Skansebakken 21.8
14 Rundtur fra Ringkollen Ringkollen Ringkollen 25.4
434 Snøsikker tur i valgfri stil By i Lommedalen By i Lommedalen 26.2
89 Tvers over Nordmarka Ringkollen Stryken 28.7
90 Fra skibussen og hjem Ringkollen Skansebakken 29.5
13 Til Sørkedalen utenom allfarvei Ringkollen Skansebakken 31.7
366 Krokskogrunde fra Kleivstua Kleivstua Kleivstua 33.4
98 Skansebakken Løvlia tur-retur Skansebakken Skansebakken 34.6
9 Rundtur fra Skansebakken Skansebakken Skansebakken 35.3
91 Over Krokskogen fra Ringkollen Ringkollen By i Lommedalen 36.8
39 Nordmarka på skrå Ringkollen Brekke 40.9
92 Langt inn på Krokskogen By i Lommedalen Sollihøgda 41.1
256 Flotteste turen fra Ringkollen til Sollihøgda Ringkollen Sollihøgda 42.7
93 I smale spor Sollihøgda Skansebakken 48.0
257 Langtur fra Ringkollen til Hvalstad Ringkollen Hvalstad 57.4
487 Over Steinssletta og Mosmoen Steinssletta Steinssletta 14.3
486 Rundtur på Røyselandet Helgelandsmoen Helgelandsmoen 14.5
122 Fram og tilbake langs Lomma By i Lommedalen Guriby 15.0
301 Mellom Bærumsmarka og Krokskogen Guriby Guriby 15.5
119 Trimtur fra Jevnaker Jevnaker Olum 18.3
157 På dronningens og kongens vei Sundvollen Guriby 18.8
473 Opp og ned til Myrseter By i Lommedalen By i Lommedalen 18.9
55 Langs Heggelivannene mot Sørkedalen Damtjern Skansebakken 20.4
472 Opp Dammyrdalen til Byvann By i Lommedalen By i Lommedalen 21.3
197 I gammelt seterlandskap Sollihøgda Sollihøgda 22.9
67 På Gamle Ringeriksvei Guriby Sollihøgda 24.2
54 Fra toppen av Krokskogen Ringkollen Sørkedalen skole 27.6
72 I tømmerfløternes spor Ringkollen Sørkedalen skole 28.1
370 Steinsfjorden rundt Sundvollen Sundvollen 28.5
485 Holebygda rundt Botilrud Botilrud 29.9
270 Rundt Gyrihaugen Sundvollen Sundvollen 30.0
455 Fra nord til sør på Krokskogen Ringkollen By i Lommedalen 30.1
478 Historisk runde på Krokskogen Guriby Guriby 30.8
65 Langs Storflåtan mot Sørkedalen Ringkollen Skansebakken 31.1
453 Fra vann til vann mot Sørkedalen Ringkollen Sørkedalen skole 31.9
269 Flatt og bratt på Krokskogen Sundvollen Sundvollen 33.2
452 Hjemtur med servering Ringkollen Sognsvann 44.1
454 Langtur til Frognerseteren Ringkollen Frognerseteren 44.4
68 Ned i Lommedalen Ringkollen Sandvika 44.8
52 En dag på Krokskogen Sollihøgda By i Lommedalen 47.7
349 Fra møte til Marka Klekken Klekken 50.2
489 Fra Sykkelbussen til vann og by Ringkollen Huseby 58.2
456 Gjennom Marka til Maridalen Ringkollen Brekke 63.2
53 Grenaderløypa på sommerføre Sollihøgda Hakadal 63.7
61 Nord og øst i Marka Ringkollen Kjelsås 67.1
488 LangsTyrifjorden og gjennom skogen Ringkollen Sandvika 82.2
73 Rundtur fra Lommedalen By i Lommedalen By i Lommedalen 104.7
Lillomarka og Gjelleråsen
71 Langtur fra Kjelsås Kjelsås Sollihøgda 85.3
Nordmarka syd
40 Barnevennlig tur til Heggelia Pipenhus Heggelia 14.5
94 Vilt og vakkert Elveli Skansebakken 38.9
Nordmarka nord
95 Gjennom Nordmarka fra Mylla Myllsdammen Skansebakken 35.3

69 turer vist, totalt 2170.9 km.