Mot vest og nord – midt gjennom Romeriksåsene går turen. Det blir variert – og utfordrende. For det er en god del stigning underveis.

Du starter på ca 190 meters høyde, og etter ca 6,5 kilometer, er du oppe i 320. Stigningen er ganske jevn vestover forbi Gimildammen og Grøsåkervangen. I krysset nord for Smalgjermenningen tar du til venstre, og etter ca en kilometer, skal du inn på en liten trillesti. Men etter noen hundre meter, har du igjen grus under dekkene.

I krysset ved Åskastet er du 340 meter over havet, og nå venter den tøffeste stigningen. Kursen legges opp lia mot nord, og i to etapper skal du ”rykke opp” til nærmere 530 meters høyde nord for Hakkim, ved Elsjøane. Dit er det ca fem kilometer.

Du passerer flere mindre vann på veien nordover mot Råsjøen, og så bærer det mer vestover – du sykler opp Sagdalen før det så går i utforbakker ned til Råsjøkrysset.

Kursen legges nordover, i jevn stigning mot Sølvtjernshøgda. Du skal så vestover, forbi Korsvatnet og Langvatnet. De siste motbakkene tilbakelegges – og så bærer det ned lia til Grua.

God tur!Edit

Slik reiser du til og fra Holtersaga

Nr Navn Fra Til Lengde i km
258 Holtersaga - Gimildammen Holtersaga Gimildammen 2.7
265 Gimildammen - Østbydalen Gimildammen Østbydalen 5.0
606 Østbydalen - Gjermåa Østbydalen Gjermåa 1.3
272 Åskastet - Gjermåa Gjermåa Åskastet 4.3
263 Åskastet - Hakkim Åskastet Hakkim 3.8
227 Hakkim - Elsjøane - Råsjøstua Hakkim Råsjøstua 4.7
226 Råsjøkrysset - Råsjøstua Råsjøstua Råsjøkrysset 6.9
225 Grua - Råsjøkrysset Råsjøkrysset Grua 12.9