Vestmarka mot sør

Tur nr: 108
Område: Vestmarka
Lengde: 16.1 km
Gradering: Lett

Du starter nesten helt nord i Vestmarka – et stykke nedenfor Sollihøgda – og ender langt i sør, ved Semsvannet. Du får oppleve ytterpunkter fra trillesti i nord til asfaltvei i sør.

På denne turen får du også ”testet” de høydeforskjellene som faktisk finnes på sykkelveiene her i den forholdsvis småkuperte Vestmarka. Du er nemlig oppe i 420 meter over havet ved Grønland, og ”kommer i mål” i 145 meters høyde ved Semsvannet.

Turen starter fra Skoglund, som ligger ved E16, vel tre kilometer nedenfor Sollihøgda. Her starter skogsbilveien som fører innover i Vestmarka fra nord. I løpet av de tre første kilometerne er det en stigning på ca. 150 høydemeter. Etter Svartvann, der for øvrig DNT-hytta Svartvannshytta ligger på østsiden av vannet, får du noen hundre meter på trillesti (av god kvalitet) før du kommer til høyeste punkt, Grønland.

Om du skulle velge å droppe Grønland, tar du til venstre i krysset nedenfor, og fortsetter videre på Grønlandsveien. I så fall kan du trekke to kilometer ifra på totallengden som er oppgitt for denne turen.

Du kommer inn på asfaltert vei i krysset vest for Franskleiv, og via Furuholmen og Gupu sykler du ned de siste bakkene til Semsvannet, og er dermed framme i ved målet i Asker.

God tur!



Edit

Slik reiser du til og fra Skoglund

Nr Navn Fra Til Lengde i km
235 Skoglund - Svartvann Skoglund Svartvann 4.0
403 Svartvann - Grønland Svartvann Grønland 2.3
238 Furuholmen - Grønland Grønland Furuholmen 4.9
242 Semsvannet - Furuholmen Furuholmen Semsvannet 4.9