Praktisk og enkelt: turen starter og slutter på samme sted, så er du avhengig av bil, kan du la den stå parkert på Grua. Det går også tog til Grua.

Turen fører deg rundt i store deler av Nordmarka nord. Du kommer også en sveip innom den sørlige delen av Nordmarka, og likeså Romeriksåsene. Og det er der du starter – med tøffe tak opp lia mot øst, fra ca 375 til 560 meters høyde. Så går det nedover igjen, til Harestua. Du skal nå videre sørover til Stryken, og derfra på skrå opp lia mot Mago, derfra i lett terreng til Trehørningen og Kikut. Her er det mat og drikke å få kjøpt.

Nå setter du kursen rett nordover. Turen går langs Hakkloa og Store Sandungen, hvor du tar av mot venstre ved Sandungskalven. Etter Sandungen gård er det igjen tid for litt stigning – et par høydedrag skal forseres når du nå fortsetter turen mot Katnosa og Gjerdingen.

Du følger Gjerdingens bredd vestover på nordsiden – du kommer inn i Kalvedalen, og videre til Trantjern og Mylla. Nå kan du selvsagt velge den vanligste, og enkleste, veien langs sørsiden. Men vårt turforslag går ut på å ta seg fram til Mylladammen langs nordsiden. Litt trillesti venter, før du kan sykle siste etappe på asfalt ned bakkene til Grua.

God tur!Edit

Slik reiser du til og fra Grua

Nr Navn Fra Til Lengde i km
225 Grua - Råsjøkrysset Grua Råsjøkrysset 12.9
253 Harestua - Råsjøkrysset Råsjøkrysset Harestua 2.6
188 Harestua - Skillingen - Stryken Harestua Stryken 9.9
190 Stryken - Trehørningen Stryken Trehørningen gård 12.2
220 Trehørningen - Kikutstua Trehørningen gård Kikutstua 11.0
433 Hakkloa gård - Kikutstua Kikutstua Hakkloa gård 4.4
132 Sandungskalven - Hakkloa gård Hakkloa gård Sandungskalven 4.1
139 Sandungen gård - Sandungskalven Sandungskalven Sandungen gård 3.5
137 Gjerdingdammen - Katnosa - Sandungen gård Sandungen gård Gjerdingdammen 9.9
136 Kalvedalen - Gjerdingdammen Gjerdingdammen Kalvedalen 6.7
134 Trantjern - Kalvedalen Kalvedalen Trantjern 3.7
187 Mylla - Brattholt - Trantjern Trantjern Mylla 7.1
256 Grua - Mylla Mylla Grua 5.0