Denne gang forlater vi "trikkeskinnesporene" gjennom Marka og følger scooterpreparert løype fra Mylla til Sørkedalen. I de gode gamle dager - før prepareringsmaskinene - var dette en helt vanlig tur gjennom Marka. Nå møter man ikke så mange mennesker i disse traktene.

Turen starter ved Mylla dam og følger scootersporet over Mylla, forbi Trantjern, Ølja og fram til Tverrsjøstallen. Fra krysset midt på Tverrsjøen tar vi til høyre mot Skarvvann, Pershusvann og Finntjern.

Vi er nå i Spålen-Katnosa naturreservat, som ble opprettet i 1995. Her ligger den vakre plassen Finnstad, ryddet av finner omkring 1650. Vi følger løypa over tunet, videre mot Finnvannet og fram til Spålsbu. Nå er vi virkelig inne i uberørte og fine områder - langt fra byens larm.

Vi fortsetter over Tvetjerna og høydedraget mellom Rolighaugen og Sandbekkmana. Vel nede i Sandbekkvika i Vesle Sandungen følger vi løypa til sørenden av vannet og fortsetter mot Stormyra og Heikampen.

Fra Heikampen er det temmelig "heftig" nedkjøring, før vi fortsetter i lettere terreng. Dog venter enda litt mer utforkjøring - for vi skal ned til Finnerud, og til slutt ned lia til Elveli. Herfra er det bare et kort stykke til Sørkedalen skole, der bussen tar oss tilbake til byen.

God tur!Edit

Slik reiser du til og fra Myllsdammen

Nr Navn Fra Til Prepp Lengde i km
220 Myllsdammen - Trantjern [over vannet] Myllsdammen Trantjern 02.01.2022 4.5
504 Trantjern - Ølja - Tverrsjøstallen Trantjern Tverrsjøstallen 16.12.2021 3.5
1140 Tverrsjøstallen - Finnstad [over vannene] Tverrsjøstallen Finnstad 19.03.2021 4.9
471 Finnstad - Spålen Ø Finnstad Spålsbu 19.03.2021 2.6
113 Spålen Ø - Sandbekkmana - Vesle Sandungen Spålsbu Vesle Sandungen 13.03.2020 7.0
359 Vesle Sandungen - Knappa Vesle Sandungen Knappa 13.03.2020 1.3
1266 Kveldrostjern - Knappa Knappa Kveldrostjern 02.02.2021 1.1
494 Smedmyra - Kveldrostjern Kveldrostjern Smedmyra 13.03.2021 1.8
242 Finnerud - Heikampen - Smedmyra Smedmyra Finnerud 14.03.2019 6.2
363 Elveli - Finnerud Finnerud Elveli 12.03.2021 2.8