Du skal hele veien gjennom Marka - fra Grua i nord til Maridalen i sør. Det blir en fin tur gjennom variert landskap. Blant annet sykler du langs ikke mindre enn elleve større vann på dagens tur.

Gjøvikbanen står for transporten til Grua. Herfra er det asfaltvei i knapt fem kilometer - opp til Mylla. Her skal du opp fra ca 375 til rundt 500 meter over havet. Men da har du også nådd ”marsjhøyde”. Det er ingen andre tilsvarende stigninger på turen.

Nå sykler du langs Myllas bredd, videre langs Trantjern og Ølja, du fortsetter ned Kalvedalen og er straks framme ved Gjerdingen. Dette vannet følger du helt til Gjerdingdammen. Da har du også lagt bak deg en knapp kilometer på trillesti. Herfra sykler du nedover et lite stykke, før det så går oppover igjen, mot Store Daltjuven. Etter hvert øyner du Store Sandungen.

Etter Store Sandungen får du snart Hakkloa på venstre side, og du begynner å nærme deg Kikutstua (servering). Et stykke før Kikut kan du velge om du vil svinge bort til stua, eller holde til venstre, rett mot byen (det er 1,3 kilometer bort til stua). Du passerer mellom Bjørnsjøen og Fortjern, 600 meter med solid stigning venter, og du fortsetter mot Bjørnholt (servering).

Heretter er det mest utforbakke som gjenstår. Du skal ned til Skjærsjøen og videre nedover langs østsiden av Skjærsjøelva, som går ned til Hammeren.

Herfra sykler du et lite stykke innover Ullevålseterveien, og tar til venstre, inn på turveien til Låkeberget. Med Maridalsvannet på den andre siden av store, flotte gårder, kommer du etter hvert fram til Brekke-krysset. Skog og dal er tilbakelagt, og du kan evt. fortsette med buss eller på sykkel ned i byen.

God tur!Edit

Slik reiser du til og fra Grua

Nr Navn Fra Til Lengde i km
256 Grua - Mylla Grua Mylla 5.0
221 Mylla - Trantjern [på veien] Mylla Trantjern 4.8
134 Trantjern - Kalvedalen Trantjern Kalvedalen 3.7
136 Kalvedalen - Gjerdingdammen Kalvedalen Gjerdingdammen 6.7
138 Gjerdingdammen - Sandungskalven (langs Daltjuven) Gjerdingdammen Sandungskalven 7.2
132 Sandungskalven - Hakkloa gård Sandungskalven Hakkloa gård 4.1
433 Hakkloa gård - Kikutstua Hakkloa gård Kikutstua 4.4
125 Bjørnholt - Kikutstua Kikutstua Bjørnholt 5.9
425 Hammeren - Bjørnholt Bjørnholt Hammeren 8.6
255 Låkeberget - Hammeren Hammeren Låkeberget 1.9
273 Brekke - Låkeberget Låkeberget Brekke 2.3