Til Sørkedalen utenom allfarvei

Tar du skibussen til Ringkollen, er du kanskje en av de mange som skal gå på ski tilbake til Sørkedalen. Kanskje du skal ta en annen vei enn flertallet denne gangen?

Vår tur går delvis i brede traséer med to spor. Men på størstedelen av turen - etter Løvlia - går du i smale scooterspor. Turen starter ved parkeringsplassen der skibussen stopper. Løypa til Løvlia går via Borgersetra og Vassendvika. Det er nedoverbakker til Vassendvika og noe stigning deretter - før løypa går på flate myrer fram til storstua på Krokskogen. Her er det mat og drikke å få kjøpt.

Løvlia er et knutepunkt der en rekke løyper på Krokskogen møtes. Vi skal snart ut i scootersporet, og forlater "den brede vei" før Nibbitjern. Her tar vi til høyre, mot Møkkalitjern. Vi krysser Nordre Heggelivann, passerer Vakersetra og går videre i retning Langtjernbrenna.

Nå dreier løypa mot sør, vi krysser Heggeliveien og fortsetter i småkupert, fallende terreng mot Otertjern, runder Otertjernsåsene og kommer ned lia til Midtre Lysedam. Her inntar vi så dagens siste scooterløype - ned til Skansebakken.

God tur!Edit

Slik reiser du til og fra Ringkollen

Nr Navn Fra Til Prepp Lengde i km
1595 Ringkollen - Kolltjern - Femputtene - Borgersetra Ringkollen Borgersetra 18.04.2021 4.0
1599 Borgersetra - Vassendvika Borgersetra Vassendvika 15.04.2021 3.6
1600 Vassendvika – Lauvliflaka Vassendvika Lauvliflaka 15.04.2021 3.5
1566 Løvlia - Lauvliflaka Lauvliflaka Løvlia 02.01.2022 1.5
461 Langtjern - Møkkalitjern - Løvlia Løvlia Langtjern 13.03.2021 6.9
72 Lysedammene - Otertjern - Langtjern Langtjern Lysedammene 13.03.2021 8.3
460 Skansebakken - Lysedammene [scooterløypa] Lysedammene Skansebakken 20.03.2019 4.1