Rundt Kvitingen fra Åstjern

Nord i Hadelandsåsene troner Kvitingen med sine 722 meter over havet. Vi skal nordover på østsiden - og sørover igjen på vestsiden av denne toppen. Turen er variert og lett. Den går stort sett på skogsbilveger (grus) på platået mellom Einafjorden og Randsfjorden.

Vi starter ved Åstjern, og tar først vegen nedover mot Hennung. Her svinger vi til høgre. På veg nordover passerer vi Kutjern stasjon. Her var det fastboende med ansvar for betjent stasjon fram til ca. 1970. Det var stor leveranse av tømmer her. Et eksklusivt pensjonat tok imot gjester fra Oslo-området både vinter og sommer. Kort sti til Kvitingen (722 m.o.h.).

Vi passerer Sønstebygrenda som ligger i Vestre Toten kommune. Lett veg fram til Eidstugua. Herfra sykler vi nå vestover til Trevatn stasjon, det det er badeplass.

Så er det tid for å vende nesen sørover igjen. Det er jevn stigning gjennom Sandbekkdalen, før det så går nedover mot Sytjern. Det beiter en del sauer i disse områdene. Vi befinner oss nå i Gran kommune og sykler over Toppåsen, der vi har utsikt i flere retninger.

På skogsbilveg kommer vi fram til Hennung stasjon. Herfra er det fast dekke til Hennung sag - grusveg videre til Elvekroken og Åstjern. Og dermed er vi tilbake der vi startet.

God tur!Edit

Slik reiser du til og fra Åstjern

Nr Navn Fra Til Lengde i km
288 Åstjern - Sønstebygrenda Åstjern Sønstebygrenda 10.5
513 Sønstebygrenda - Eidstugua Sønstebygrenda Eidstugua 9.1
511 Eidstugua - Trevatn stasjon Eidstugua Trevatn stasjon 1.5
290 Trevatn stasjon - Åstjern Trevatn stasjon Åstjern 27.9