Gjennom Helgedalen fra Lygna

Tur nr: 147
Område: Hadelandsåsene
Lengde: 28.5 km
Gradering: Medium

Fra Lygna til Åstjern og tilbake - nordover på Elkensætervegen, tilbake gjennom Helgedalen. Det er en lett rundtur vi har framfor oss - men vi må være forberedt på litt stigning på slutten. Turen byr på mange fine utsiktspunkter, spesielt på Kjølvegen.

Vi tar riksveg 4 fra Lygna, men etter noen kilometer på asfalt, svinger vi inn på skogsbilveg. Fra Elkensætervegen kommer vi inn på Kjølvegen, som vi følger et stykke mot sørvest. Så skal vi ned lia på en morsom, gammel veg som fører oss fram til Åstjern.

Men vi skal enda litt nordover før vi snur mot Lygna igjen. På veg mot Dyrud passerer vi Fellesætra, der det går 70 - 80 dyr på beite sommerstid. Det går lett nedover mot Einavatnet på fin skogsveg. Rundt Einafjorden er det mange store gårder og flere jordbærdyrkere. Åpent og fint landskap.

Fra Dyrud går det rett sørover langs vatnet. Vi passerer Einavoll og kommer inn i Helgedalen. Dette er en ca. 8 kilometer lang skogsdal med mange sætre som ikke er i drift lenger.

Men i Midtre Helgedalen ligger det ei stor fellessæter som er drift, med mange dyr og store beiter. Helgedalen har gode beiteområder med mange frittgående sauer, kviger og hester. - En fredelig og fin dal uten gjennomgående biltrafikk.

Så blir det stigning oppover til Plankesvingen (fin utsikt) på Rv 180. Herfra har vi fast dekke fram til vi er tilbake på Lygna og Lygnasæter.

God tur!Edit

Slik reiser du til og fra Lygna

Nr Navn Fra Til Lengde i km
302 Lygna - Åstjern Lygna Åstjern 8.7
291 Einavoll - Åstjern (om Dyrud) Åstjern Einavoll 8.0
292 Einavoll - Helgedalen Einavoll Helgedalen 6.4
747 Helgedalen - Lygna Helgedalen Lygna 5.4