På ørretjakt langt nord i marka

Lengde: 4.6 km
Gradering: Lett

Turen starter fra Kalvedalen, der det er greit å sette fra seg en eventuell bil der løypa fra Kollern krysser bekken. Anmarsjen inn til vannet er ikke så veldig spennende, se rutebeskrivelsene for detaljer.

Det er ikke mange teltplasser ved Fidlingen, og det beste stedet er nok et par steder i sydvestenden, bortenfor dammen, alternativt på en holme i nordenden.

Folkene på Elgstøa har rett til å bruke garn og båt i vannet, og man vil se at det ligger et par båter i nordenden, men dette er sjelden et problem. Vannet har bra bestand av både ørret og abbor, så her er det bare å velge utstyr etter forholdene og årstiden. Abboren tar villig på både spinner og mark, og gjennomsnittsstørrelsen på abboren her er større enn de fleste andre steder i Marka.

Men det er jo tross alt ørreten som er det gjeveste jaktbyttet, og i et såpass stort vann som Store Fidlingen kan du friste den med både mark, spinner og flue alt avhengig av forholdene. Under insektklekking i juni er nok tørrflue det beste valget, men her kan du også oppleve veldig godt markfiske, for eksempel i slutten av august.

Hvis man først ligger i telt ved Fidlingen, bør man følge elvestumpen som går ned til Katnosa. Der elva renner ut i Katnosa er det forresten en flott leirplass og fiskeplass. Men i elva her vil det noen ganger stå ørret i flere kulper som finnes her. Prøv gjerne her hvis vannstanden tilsier det.

Nede i denne delen av Katnosa er det få andre mennesker enn de som evt. kommer med kano, og det er dårlig med stier og generelt uveisomt. Katnosa har jo rik bestand av ørret, røye og abbor, og det er fullt mulig å få fine fangster her. Ta gjerne turen helt innerst og over på andre siden av Målvika. Eventuelt kan du dra helt over til Aklangen der du garantert får være i fred.

Skitt fiske!Edit

Nr Navn Fra Til Lengde i km
51 Kalvedalen - Roenseter Kalvedalen Roenseter 1.0
52 Roenseter - Elgstøa Roenseter Elgstøa 2.8
53 Elgstøa - Store Fidlingen Elgstøa Store Fidlingen 0.8