Du har kanskje vært med på Lygnaturen, Skiforeningens populære tur fra Lygna til Hakadal? Hvorfor ikke ta samme turen på sykkel? Dette er i hvert fall nesten samme trasé.

Hadelandsåsene er et flott område – ikke bare vinterstid. Her i Markadatabasen finner du beskrivelser av en rekke sykkelruter i dette området. Noen av dem får du prøve i dag.

Turen starter ut fra Lygna, og vi sykler første etappe i skiløypetraseen ned til Badstuvegen. Fra Lygnasæter Hotell sykler vi først bort til parkeringsplassen der skiløypene starter. Vi holder til venstre, forbi en bom, og følger skilting videre.

Vi tar til venstre i Badstuvegen. Rett nedenfor Sverasæter krysser vi løypa – og litt senere er vi tilbake i løypetraséen, som vi følger sørover til Ullvildsdalen.

Så skiller løype og sykkelvei lag, men både før og etter Breidtjernet er det ”nærkontakt” igjen. Mens løypa følger en mer vestlig trasé sørover, legger vi kursen mot Skjerva (øst for Koperud) og Avalsjøen.

Vi kommer inn i Romeriksåsene, og ved Brovoll er det igjen felles trasé et lite stykke. Det går ingen sykkelvei til Råsjøen via Store Snellingen, så vi tar turen forbi Sølvtjernshøgda og kommer fram til Råsjøen via Sagdalen.

Vi befinner oss nå i hjertet av Romeriksåsene, og fortsetter langs Elsjøane og ned til Hakkim – nå i samme spor som Lygnaturens deltakere. Så bærer det ned lia til Hakadal. Mens løypa kommer ned ved Glitre, passerer vi Ås gård, og ender vår ”sommervariant” av Lygnaturen ved Hakadal stasjon.

God tur!Edit

Slik reiser du til og fra Lygna

Nr Navn Fra Til Lengde i km
898 Lygna - Lygnalia - Badstuvegen Lygna Badstuvegen 3.7
304 Badstuvegen (Skjerva) - Svera Badstuvegen Svera 5.0
308 Svera - Ullvildsdalen Svera Ullvildsdalen 4.0
310 Ullvildsdalen - Skardbrennvegen - Skjerva Ullvildsdalen Skjerva 12.0
315 Brovoll - Avalsjøen - Skjerva Skjerva Brovoll utfartsparkering 11.8
320 Brovoll - Råsjøkrysset Brovoll utfartsparkering Råsjøkrysset 7.4
226 Råsjøkrysset - Råsjøstua Råsjøkrysset Råsjøstua 6.9
227 Hakkim - Elsjøane - Råsjøstua Råsjøstua Hakkim 4.7
263 Åskastet - Hakkim Hakkim Åskastet 3.8
232 Hakadal - Åskastet Åskastet Hakadal 4.3