Vi skal fra Oslo til Hadeland – først gjennom Nordmarka og Romeriksåsene, og så på langs gjennom hele Hadelandsåsene. Det blir en variert og fin tur fra by til bygd.

Kjelsås er utgangspunktet, Bleiken er målet. Turen går først nordover på østsiden av Maridalen. Fra Movatn sykler vi opp Elmedalen, videre langs Ørfiske og så ned til Hakadal. Vi krysser dalen, og tar fatt på en solid motbakke som fører oss inn i Romeriksåsene.

Opp lia, inn til Hakkim, og så enda litt opp - og dermed er vi snart framme ved Råsjøen. Fram til nå har vi syklet nesten rett nordover. Nå skal vi litt mot vest, før vi igjen setter kurs mot nord, forbi Sølvtjernshøgda til Brovoll. Dermed er vi kommet helt nord i Romeriksåsene, og tar fatt på Hadelandsåsene.

For turfolket er dette området kanskje mest kjent for sitt fine skiterreng, og mange har nok gått både Lygnaturen og løypa Gjøvik-Oslo. Men dette er også et eldorado for sykling, og her i Markadatabasen finner du beskrivelser av en rekke sykkelruter i Hadelandsåsene.

Vi passerer riksveien, og sykler nordover langs Avalsjøen til Skjerva. Vi er nå øst for Koperud, et sted mange kjenner fra Lygnaturen. Løypa går forbi der. Nå skal vi litt mer innover i Hadelandsåsene, og sykler i nordøstlig retning langs Våja til Sagvollen. Dette er et hytteområde som ligger fint til ved Vassbråa.

Vi fortsetter til Risbakken, i et område med fine bademuligheter. Nå skal vi ytterligere litt østover, før vi setter kursen mot Lygna. Vi sykler gjennom fine beite- og seterområder, passerer Bustevollen, og følger riksvei 180 siste stykket fram til Lygna.

Lygnasæter ligger et kort stykke fra krysset mellom riksvei 180 og riksvei 4 (mot venstre). Her tilbys både servering og overnatting. Om du ikke ønsker å ta denne avstikkeren, svinger du til høyre, for nå skal vi følge denne veien fram til Lygnabakken. Her sykler vi inn på skogsbilvei, og har Åstjern som neste mål. På vei dit passerer vi bl.a. Elkensætra og Høgkorsplassen.

Vi kommer ned bakken til Åstjern, et sted som også har overnattingstilbud og servering. Nå gjenstår ni kilometer av turen – og vi skal litt mot vest og litt mot sør. Vi skal ned fra åsene, til Bleiken stasjon. Herfra går det tog tilbake til byen.

God tur!Edit

Slik reiser du til og fra Kjelsås

Nr Navn Fra Til Lengde i km
417 Kjelsås - Sander Kjelsås Sander 3.5
420 Sander - Sandermosen Sander Sandermosen 1.9
925 Snippen - Sandermosen Sandermosen Snippen 3.1
177 Movatn - Snippen Snippen Movatn 1.9
165 Movatn - Ørfiske Movatn Ørfiske 2.9
712 Ørfiske - Hakadal Ørfiske Hakadal 8.2
232 Hakadal - Åskastet Hakadal Åskastet 4.3
263 Åskastet - Hakkim Åskastet Hakkim 3.8
227 Hakkim - Elsjøane - Råsjøstua Hakkim Råsjøstua 4.7
226 Råsjøkrysset - Råsjøstua Råsjøstua Råsjøkrysset 6.9
320 Brovoll - Råsjøkrysset Råsjøkrysset Brovoll utfartsparkering 7.4
315 Brovoll - Avalsjøen - Skjerva Brovoll utfartsparkering Skjerva 11.8
313 Skjerva - Sagvollen (langs Våja) Skjerva Sagvollen 9.9
312 Risbakken - Sagvollen Sagvollen Risbakken 4.4
305 Lygna - Bustevollen - Risbakken Risbakken Lygna 12.0
302 Lygna - Åstjern Lygna Åstjern 8.7
300 Bleiken - Åstjern (Hennung) Åstjern Bleiken 9.1