Langt mot nord – og langt mot sør. Avstanden er stor mellom ytterpunktene. Du skal sykle gjennom Hadelandsåsene, Romeriksåsene, Nordmarka, Krokskogen, Vestmarka og Kjekstadmarka.

Du kan ta toget til start, og toget hjem igjen etter turen. Spikkestad har hyppigere avganger enn Bleiken, så forhåpentligvis slipper du å vente så altfor lenge.

Beskrivelser av de enkelte delene av turen ser du nedenfor. Men i stikkordsform skal du altså innom bl.a. Åstjern, Lygna, Sagvollen, Grua, Mylla, Tverrsjøstallen, Store Sinnera, Mosjøen, Ringkollen, Damtjern, Kleivstua, Sollihøgda, Skoglund, Furuholmen, Store Sandungen, Solli gård og Liertoppen.

Du skal krysse Riksvei 4, E16 og E18, du skal sykle på grusvei, trillesti og asfalt. Variasjonen er stor både når det gjelder selve traséen du følger, og den naturen som omgir deg på denne turen gjennom store deler av Oslomarka.

Trenger du mat og/eller overnatting, er Lygna og Kleivstua sikre alternativer. Ellers går turen utenom de kjente Marka-stuene, så det er nok best å lage en temmelig solid nistepakke…

God tur!Edit

Slik reiser du til og fra Bleiken

Nr Navn Fra Til Lengde i km
300 Bleiken - Åstjern (Hennung) Bleiken Åstjern 9.1
302 Lygna - Åstjern Åstjern Lygna 8.7
898 Lygna - Lygnalia - Badstuvegen Lygna Badstuvegen 3.7
304 Badstuvegen (Skjerva) - Svera Badstuvegen Svera 5.0
308 Svera - Ullvildsdalen Svera Ullvildsdalen 4.0
311 Ullvildsdalen - Sagvollen Ullvildsdalen Sagvollen 4.0
313 Skjerva - Sagvollen (langs Våja) Sagvollen Skjerva 9.9
315 Brovoll - Avalsjøen - Skjerva Skjerva Brovoll utfartsparkering 11.8
321 Grua - Brovoll Brovoll utfartsparkering Grua 11.0
256 Grua - Mylla Grua Mylla 5.0
221 Mylla - Trantjern [på veien] Mylla Trantjern 4.8
134 Trantjern - Kalvedalen Trantjern Kalvedalen 3.7
135 Tverrsjøstallen - Kalvedalen Kalvedalen Tverrsjøstallen 2.0
162 Ringkollen - Bjønnputtdalen - Tverrsjøstallen Tverrsjøstallen Ringkollen 13.5
581 Ringkollen - Jaklefoss Ringkollen Jaklefoss 3.4
163 Jaklefoss - Purvollen - Damtjern Jaklefoss Damtjern 5.1
271 Damtjern - Fjellseterbommen Damtjern Fjellseterbommen 6.4
1012 Fjellsetra – Fjellseterbommen Fjellseterbommen Fjellsetra 2.4
1011 Fjellstadhytta – Fjellsetra Fjellsetra Fjellstadhytta 1.3
149 Kleivstua - Fjellstadhytta Fjellstadhytta Kleivstua 5.4
393 Sørsetra - Kleivstua Kleivstua Sørsetra 3.5
148 Sollihøgda - Sørsetra Sørsetra Sollihøgda 6.8
234 Skoglund - Sollihøgda Sollihøgda Skoglund 3.2
235 Skoglund - Svartvann Skoglund Svartvann 4.0
403 Svartvann - Grønland Svartvann Grønland 2.3
238 Furuholmen - Grønland Grønland Furuholmen 4.9
239 Furuholmen - Store Sandungen (Vestmarka) Furuholmen Store Sandungen (Vestmarka) 3.4
245 Solli gård - Store Sandungen (Vestmarka) Store Sandungen (Vestmarka) Solli gård 6.6
248 Kraft - Solli gård Solli gård Kraft 5.0
249 Gjellebekk - Kraft Kraft Gjellebekk 3.4
250 Gjellebekk - Heggsjø Gjellebekk Heggsjø 3.2
251 Spikkestad - Heggsjø Heggsjø Spikkestad 6.3