Elkensæterrunden

Dette er en rundtur med Åstjern som utgangspunkt. Turen går forbi Elkensætra, rundt Høgkorset og tilbake ved Linken, med en mulighet for visitt på Lygna. Her er det både bratte bakker og mer småkupert terreng.

Turen starter nordover fra Åstjern forbi lerduebanen og går opp akebakken til Kjølvegen (Høgkorsvegen) med panoramautsikt undervegs. Eller vi følger løypa som går opp til Vatningsbakken. Vi tar til venstre, inn på Kjølvegen, forbi Høgkorsplassen. Her er det servering i deler av vintersesongen.

Vi fortsetter fram til vegdele, og tar til høgre. Vi er nå på Elkensætervegen, som bølger seg framover med en fin utforkjøring ved Elkensætra.

Vegen flater ut, og etter 1,5 km svinger løypa opp Kambudalen. Her går det svakt oppover til det ender i en brattere bakke. På toppen her er det et løypekryss.

Her er det to valgmuligheter. Går du til venstre (sørover), kommer du til Lygna. Her er det kafeteria. Du kommer tilbake i samme løype. Da blir hele turen 20,5 km. Tar du til høgre her, blir turen 13,5 km.

Fra dette krysset går vi nordover langs kraftlinja, opp mot Høgkorset (757 moh.). Løypa flater ut, og vi har Linkenmasta oppe til venstre. Ta gjerne en avstikker helt opp til masta!

Nedover på den andre sida kan det være to løyper: Skogsløypa eller Linkenvegen (avhengig av snøforholdene). Fra begge traséene er det fin utsikt, og de ender på samme sted.

Vi fortsetter videre gjennom bommen til Kjølvegen der vi tar til høgre. Ved Vatningsbakken er det skiltet til Åstjern, og vi avslutter turen i en morsom, svingete nedkjøring til Åstjern.

God tur!Edit

Slik reiser du til og fra Åstjern

Nr Navn Fra Til Prepp Lengde i km
1225 Åstjern - Vatningsbakken Åstjern Vatningsbakken 27.03.2021 1.5
514 Hengedykrysset - Elkensætra - Høgkorsplassen - Vatningsbakken Vatningsbakken Hengedyhaugen 02.01.2022 6.6
489 Hengedykrysset - Linken - Vatningsbakken Hengedyhaugen Vatningsbakken 02.01.2022 3.4
1225 Åstjern - Vatningsbakken Vatningsbakken Åstjern 27.03.2021 1.5