Rundtur fra Vestby

Fra Vestby i sør til Ski i nord – det er en sykkeltur på historiske veier, gjennom kulturlandskap og tettsteder, og langs Follomarkas største vann.

Vi starter fra Vestby stasjon og sykler først nordover til Korsegården. Her følger vi Gamle Mossevei, som er lagt i samme trasé som Den Fredrikshaldske Kongevei. Kongeveien fra Fredrikshald (Halden) til Christiania er den eldste av disse. Den ble bygd på 1600-tallet og var innfartsåren til Christiania i rundt 250 år, fram til Mosseveien ble tatt i bruk rundt 1850-70.

Etter å ha syklet gjennom boligområdene i Vestby og videre i åpne, frodige kulturlandskap, er vi framme ved Korsegården: Dette har vært et av de mest sentrale krysningspunkt mellom veier som går nord-sør og øst-vest helt siden urtiden. På 1700-tallet var det skysstasjon her. Mosseveien fortsatte videre nordover langs Årungen og Gjersjøen. Men vi skal rett østover til Ås.

Vi passerer Universitetet i Ås og deretter Meierikrysset, stedet der meieriet til den tidligere Landbrukshøgskolen i Ås holdt til. Nå er det museum her. Bygningen fra 1953 er fredet. Fra Ås stasjon legger vi kursen mot nord, og følger turveien langs jernbanelinja, og deretter langs riksvei 152, gjennom jordbrukslandskap til Ski. Fra Vestby og hit har vi fulgt Nasjonal sykkerute nr. 7.

Nå er vi så langt nord som vi skal på denne turen. Vi sykler vestover, krysser riksveien og kommer fram til Nygårdskrysset. E18 kommer vi oss over ved hjelp av Leonardo Da Vincis bro, et originalt byggverk i limtre.

Vi er innom Den Fredrikshaldske Kongevei igjen et lite stykke, før vi setter kursen mot Vassum. Helt fra Korsegården og hit har vi hatt gang- og sykkelvei til disposisjon. Men nå er trafikken forholdsvis liten. Vi tråkker oss fram gjennom områder med store, fine gårder på begge sider. Fra toppen av Vassumbakkene kan vi nyte flott utsikt vestover.

Så bærer det kraftig nedover, fra ca 150 til ca 40 meters høyde i løpet av rundt 1,5 kilometer. Vi er framme ved nordenden av Årungen, det største vannet i Follomarka. Her fra Vassum skal vi videre sørover langs vestsiden av vannet. En fin rasteplass innbyr til pause med utsikt.

Neste mål er Korsegården, og de siste 3,5 kilometerne sykler vi igjen på gang- og sykkelvei. Så gjenstår siste etappe tilbake til Vestby.

God tur!Edit

Slik reiser du til og fra Vestby

Nr Navn Fra Til Lengde i km
367 Vestby - Korsegården Vestby Korsegården 7.3
369 Ås - Korsegården Korsegården Ås 2.8
359 Ås - Ski Ås Ski 8.0
366 Ski - Nygårdskrysset Ski Nygårdskrysset 3.0
372 Nygårdskrysset - Vassum Nygårdskrysset Vassum 4.0
368 Korsegården - Vassum Vassum Korsegården 5.1
367 Vestby - Korsegården Korsegården Vestby 7.3