Tremilstur nord i Østmarka

Tremils rundturer på sykkel er sjelden kost i Østmarka, men det får du her! Turen går via boligområder i Oslo og Lørenskog, så det burde være kort vei for mange til å bli med!

Vi starter ved T-banestasjonen på Haugerud, og kommer oss raskt inn i Østmarka ved å sykle forbi Haugerud kirke og følge Haugerveien til Haugerud varmesentral. Da tar vi til venstre ved bommen og følger skogsbilveien sydover mot Sarabråten. I veidelet etter Sarabråten tar vi til venstre, og vi må nå opp femti høydemetere før det går ned mot Mariholtet.

Ved det første veidelet etter at vi har krysset Nord-Elvåga holder vi til venstre, mens vi tar til høyre i det neste. Ferden går videre ned mot Hauger gård og ut på Losbyveien. Vi får asfalt under dekkene de neste 3 km frem til Losby, før vi dreier til venstre og tar Bakkerudveien 1 km ned til den møter Losbylinja, som vi sykler inn på.

Etter 3 km nordover på Losbylinja møter vi asfalt ved Sørlihavna, og vi sykler da Gamleveien til venstre. Vi følger denne frem til Vallerudveien. Den sykler vi til enden, og kommer da inn på lysløypetraseen til Ekerud.

Derfra fortsetter vi rett frem forbi bommen, og kommer inn i Bjørndalen kulturlandskap. Vi krysser elven over en trebro, og fortsetter på god grusvei 1,8 km nordover. Vi tar da inn på en lysløypetrasé opp til venstre, kommer inn til kanten av boligområdet ved Ellingsrud, og når asfalt ved Lindebergåsen.

Vi sykler to hundre meter nedover og tar så første vei til venstre. Da kan vi følge skiltet turvei (grus), som tar oss til Lutvannskroken. Derfra kommer vi oss tilbake til utgangspunktet ved å følge Dr. Dedichens vei til vi nærmer oss Haukåsen skole. Der går det gang- og sykkelvei inn til venstre til Haugerud kirke.Edit

Slik reiser du til og fra Haugerud

Nr Navn Fra Til Lengde i km
214 Haugerud - Sleppa Haugerud Sleppa 4.8
450 Sleppa - Mariholtet Sleppa Mariholtet 1.8
274 Mariholtet - Losby Mariholtet Losby 9.2
389 Sørlihavna - Losby [Losbylinja] Losby Sørlihavna 3.5
390 Sørlihavna - Ekerud Sørlihavna Ekerud 4.8
391 Ekerud - Lindeberg Ekerud Lindeberg 6.6
392 Lindeberg - Haugerud Lindeberg Haugerud 1.9