Opp og ned lia i Hakadal

Tur nr: 198
Område: Nordmarka nord
Lengde: 16.9 km
Gradering: Lett

Bratt opp og bratt ned, og et bortimot flatt parti i midten. Slik er denne turen i stikkordsform.

Turen starter og slutter ved Hakadal stasjon. Vi sykler først på vestsiden av jernbanelinja, fram til Elnes. Og så begynner klatringen opp lia.

Fra ca 200 meter over havet ved Elnes skal vi opp til rundt 370 meters høyde i løpet av ca tre kilometer. Ved Nordvannet er vi oppe i "marsjhøyde". Her ligger den gamle finneplassen Mago.

Bak oss har vi Bakken og avstikkeren som går bort til gårdene Magobråtan og Kroksund.

Ved Anderstjern er vi så langt inne i Nordmarka som vi skal på denne turen, og nå sykler vi videre mot sør og øst. Vi får Trehørningen på høyre side, og er straks framme ved Trehørningen gård.

Langvann og Elvann er de siste av de mange vann som vi passerer - og nå bærer det snart ned lia igjen. Etter tre-fire kilometer i nedoverbakke er vi tilbake der vi startet, ved Hakadal stasjon.

God tur!Edit

Slik reiser du til og fra Hakadal

Nr Navn Fra Til Lengde i km
395 Hakadal - Elnes Hakadal Elnes 2.5
193 Elnes - Trehørningen Elnes Trehørningen gård 8.0
131 Hakadal - Trehørningen Trehørningen gård Hakadal 6.4