Sørover fra Kikut

Kikutstua ligger svært sentralt til i Nordmarka. Her er det sykkelmuligheter i alle retninger. Dette er en rundtur som går gjennom områdene sør for Kikut. Vi kommer innom tre stuer før vi vender tilbake til Kikut over Glåmene.

I disse traktene er det god skilting, og lett å finne fram. Vi legger i vei mot øst, til Fortjern. Her venter 600 meter med sterk stigning, før turen går videre mot Bjørnholt (servering). Herfra krysser vi over mot Rottungen, og fortsetter i fine utforbakker ned langs østsiden av Skjærsjøen. Vi tar til høyre, og krysser demningen, før vi utfordres av motbakker opp til Ullevålseter, der det også er servering.

Veien går nå ned til Aurtjern, videre i slak motbakke til Blankvannsbråtan, og så kommer vi inn på en ca. 1,5 lang trillesti. Vel ute av skogen igjen, skal vi følge grusveien nedover til venstre et stykke, men muligheten ligger der for en kort avstikker opp til Kobberhaughytta (servering).

Nå venter bakkene opp til Glåmene, så ned igjen, i lange, fine unnabakker med utsikt mot Kikut underveis. Om ikke lenge, er vi tilbake ved Bjørnsjøens bredder, der turen startet.

God tur!Edit

Nr Navn Fra Til Lengde i km
125 Bjørnholt - Kikutstua Kikutstua Bjørnholt 5.9
124 Ullevålseter - Bjørnholt Bjørnholt Ullevålseter 6.7
123 Ullevålseter - Vestre Aurtjern Ullevålseter Vestre Aurtjern 2.2
122 Vestre Aurtjern - Blankvannsbråtan - Kobberhaughytta Vestre Aurtjern Kobberhaughytta 3.0
970 Kikutstua - Glåmene - Kobberhaughytta Kobberhaughytta Kikutstua 8.1