Nordøst i Bærumsmarka

Zinoberveien er et godt alternativ til Sørkedalsveien hvis du ønsker å sykle innover i Sørkedalen. Denne turen tar deg fra Bogstad badeplass syd i Sørkedalen til Sørkedalen skole, og i tillegg til sykling på Zinoberveien får du en fin retur gjennom den nordøstlige delen av Bærumsmarka.

Men første del av turen går på Sørkedalsveien fra badeplassen til avkjøringen til Tryvann vinterpark. Du tar nå fatt på Zinoberveien og kan glede deg over et vakkert landskap, først forbi noen boliger, men deretter forbi (og gjennom) gårder med frodige åkre. Veien er mer kupert enn Sørkedalsveien. Den første delen er asfaltert, mens den lengre nord har grusdekke.

Når du kommer frem til parkeringsplassen nede ved Sørkedalselven sykler du bilveien opp til Sørkedalen skole og fortsetter til høyre på Sørkedalsveien. Etter 800 meter tar du til venstre ved Søndre Venner gård og sykler opp bakkene i Venneråsen. Det blir 200 meter opp på de første 2,5 km, men så er det flatere frem til trillestien ved enden av skogsbilveien.

Det er ikke langt du trenger å trille, men vær forberedt på at stien kan være noe våt en del steder. Nå kommer du til skogsbilveien som tar deg forbi Stormyra og videre ned Merradalen. I veidelet tar du til venstre og sykler derfra 1,5 km til du er fremme ved Årnes. Herfra tar du Sørkedalsveien tilbake til Bogstad badeplass.

God tur!Edit

Slik reiser du til og fra Bogstad badeplass

Nr Navn Fra Til Lengde i km
465 Bogstad badeplass - Sørkedalen skole (Zinoberveien) Bogstad badeplass Sørkedalen skole 6.8
210 Årnes - Stormyra - Sørkedalen skole Sørkedalen skole Årnes 7.0
464 Årnes - Bogstad badeplass Årnes Bogstad badeplass 2.6