På ski til Gullsmeden

Går man på ski når man skal til gullsmeden?? Ja - for her snakker vi om Gullsmeden med stor G - langt inne ved Nord-Elvåga et sted.

Det er en tur med stor variasjon i terreng og omgivelser - fra Nøklevanns bredd til skogsområdene mellom Gullsmeden og Hestehullet. En stor del av turen går i lysløype - på skogsbilvei.

Fra parkeringsplassen nedenfor Østmarksetra legger vi kursen innover mot Nøklevann. Vi kommer fram til Korketrekkeren eller Svingbrua - en spesiell veikonstruksjon med flere slyng som fører ned til vannet.

Etter å ha rundet nordenden av Nøklevann, går vi opp bakken til Sarabråten - stedet som konsul Thomas Heftye kjøpte i 1856. Sarabråten regnes som det første utfartsstedet i Oslomarka. Nå står bare murene igjen.

Vi kommer ned til Sleppa, og fortsetter sørover. I løypekrysset nedenfor Øgården tar vi av mot øst, over høyden ved Høyås og ned til Gullsmeden, som ligger like ved Nord-Elvåga.

Her var det serveringssted helt fra slutten av 1800-tallet og fram til rundt 1950. Driften opphørte pga. restriksjonene som ble satt i verk da Elvåga ble tatt inn i drikkevannsforsyningen.

Herfra legges kursen nordover - aller først opp en lang og bratt bakke. Men når den er tilbakelagt, kan vi fortsette i småkupert terreng fram til Hestehullet.

Vi kjører ned bakkene til Sleppa, og returnerer til utgangspunktet forbi Sarabråten og Nøklevann - samme vei som vi kom.

God tur!Edit

Slik reiser du til og fra Østmarksetra

Nr Navn Fra Til Prepp Lengde i km
165 Lysløypa Østmarksetra - Lutdalen - Sleppa Østmarksetra Sleppa 11.03.2021 2.2
681 Lysløypa Øgården - Sleppa Sleppa Øgården 02.01.2022 2.2
687 Øgården - Gullsmeden Øgården Gullsmeden 14.03.2021 1.3
166 Sleppa - Gullsmeden Gullsmeden Sleppa 14.03.2021 2.3
165 Lysløypa Østmarksetra - Lutdalen - Sleppa Sleppa Østmarksetra 11.03.2021 2.2